Shop Doneer

De harten veranderen

Leestijd: 3 min.

Als mannen en vrouwen die in Jezus Christus geloven en gedoopt zijn in de Heilige Geest niet in harmonie kunnen leven, dan hebben ze niets van waarde om de wereld om hen heen aan te bieden. De wereld kent al genoeg wrijving, frustratie, verdeeldheid en disharmonie. Als dat alles is wat je anderen te bieden hebt, houd het dan maar liever zelf. Breng het alsjeblieft niet de wereld in. De test om te zien of datgene wat we hebben ook echt werkt, is of je gezin werkt of niet. Als het bij je thuis niet werkt, probeer dan ook niet het ergens anders te brengen.

Ik haast me om hieraan toe te voegen dat in een huis waarin één van de partners een ongelovige is, dit natuurlijk niet opgaat. En natuurlijk zijn man en vrouw niet de enige die kunnen samenkomen in gebed. Zij zijn wel de meest voor de hand liggende twee. Zoals we al eerder zagen, zijn gebeden onweerstaanbaar en onverslaanbaar, wanneer man en vrouw samenkomen in geestelijke eenheid en harmonie. Wanneer een man en zijn vrouw samen op één lijn staan en God tegelijk aanraken, is volgens de Bijbel datgene wat zij vragen een geregelde zaak... Het zal gedaan worden.

Ik weet echter uit ervaring dat de duivel ook bekend is met het principe van harmonie, en hij zal er alles aan doen om een klein beetje zaad te zaaien van tweedracht, een beetje frustratie, een beetje wrijving, of een beetje 'zonde' bij één van de twee. Onenigheid hoeft helemaal niet groot te zijn om toch je gebeden te hinderen.

Ik wil dit thema afsluiten met een heel persoonlijke toepassing. Mijn hoop is dat ik je niet alleen maar enthousiast maak, want enthousiasme heeft de neiging weer weg te ebben. Ik geloof dat ik moet aandringen op een echte, intieme, persoonlijke keuze. Ik zei al dat de eerste twee mensen die een natuurlijke overeenstemming in gebed zouden kunnen en moeten hebben, in de eerste plaats man en vrouw zijn - echtparen. Ik ben er sterk van overtuigd dat als getrouwde koppels dit gaan nastreven en hierin gaan groeien, dit de belangrijkste en beste verandering zou vormen in de wereld vandaag.

Veel mensen realiseren zich niet dat in sommige Bijbelvertalingen het Oude Testament eindigt met het woord 'ban', oftewel 'vloek'. Heb je je dat wel eens gerealiseerd? Gods laatste woorden onder het oude verbond bevatten de waarschuwing voor een vloek. Dank God dat er nog een Nieuwe Testament kwam, want anders waren we achtergebleven met alleen een vloek. De laatste twee verzen van het Oude Testament zeggen:

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban (=vloek). (Maleachi 4:5-6, NBG)

Welke vloek? Wat is het grootste probleem dat de aarde in die laatste dagen zal bedroeven? Ik denk dat het vaderloosheid is, en de afbraak van het gezin. Wat is er nodig om deze vloek af te wenden? God zegt dat Hij de harten van de vaders zal doen terugkeren naar de kinderen, en de harten van de kinderen naar de vaders. De enige behandeling die de vloek kan keren, is het herstel van het gezin.

Gebed van de dag

Heer, in aansluiting op mijn gebed van gisteren, voor herstel en bescherming van de huwelijken, wil ik vandaag bidden om een muur van bescherming om de gezinnen. Brengt U het hart van de vaders terug bij hun kinderen, Vader, zodat de vloek van vaderloosheid wordt gekeerd en de mensen terugkomen bij de liefde van Uw Vaderhart! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ANGOLA

  • Bid voor het produceren van de Portugese zelfstudie Bijbelcursus en de verspreiding daarvan, dit rust vooral op bedieningen waarmee wij samenwerken die reizen naar Angola.
  • Er zijn 20 Portugese boeken beschikbaar om te laten drukken zodra wij de fondsen daarvoor hebben. Bid voor voorziening in het drukken deze boeken.