Shop Doneer

De Heer eraan herinneren

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Bid voor de vrede van Jeruzalem: wie Israël zegent, zal gezegend worden.
In Jesaja 62 roept God ons op om intens en volhardend te bidden, met name voor Jeruzalem:
Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. (vers 6,7)
In het Nieuwe Testament vertelde Jezus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, die voortdurend wordt 'belaagd' door een weduwe die haar recht wil halen. Jezus eindigt de gelijkenis met deze vraag:
Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?
Deze twee teksten laten zien dat sommige onderwerpen zo belangrijk en dringend zijn, dat ze onze gebeden niet alleen overdag, maar ook 's nachts nodig hebben. Het herstel van Jeruzalem is zo'n onderwerp.
De profeet Jesaja beschrijft deze 'wachters' als mensen die 'de Heer indachtig maken', of aanroepen. Ze herinneren God dus ergens aan. In modern Hebreeuws is dit het woord voor 'secretaresse'. Een belangrijke taak van een secretaresse is haar chef te herinneren aan de afspraken die op zijn agenda staan. Deze betekenis geeft ons heel praktisch inzicht in de manier waarop God wil dat we bidden voor Jeruzalem. Als zijn 'voorbede-secretaresse' hebben we twee belangrijke verantwoordelijkheden: ten eerste om zijn profetische agenda te kennen. Ten tweede om Hem te herinneren aan de afspraken (beloften) die op die agenda staan vermeld. Een van die afspraken is Gods eindtijd-toewijding om Israël te herstellen en Jeruzalem te herbouwen. Dat is wat Jesaja 62 duidelijk zegt.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Ik proclameer dat ik de Heer zal herinneren 'tot Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde'. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie u liefhebben goed gaan. Amen.