Shop Doneer

De Heer is mijn herder

Leestijd: 2 min.

De overdenking van vandaag, gaat over de bekende woorden uit Psalm 23 die David sprak: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nooit heb ik deze overbekende, vertrouwde woorden gelezen, zonder me erover te verbazen. Al ken ik deze tekst nog zo goed, iedere keer word ik er weer door getroffen.

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1)

David verwoordt hier een enorm, bijna onvoorstelbaar en onwrikbaar vertrouwen! Het was zijn absolute veiligheid! De Heer is mijn herder... Mij ontbreekt niets! Nooit zal ik in mijn leven iets nodig hebben waarin niet zal worden voorzien. Wat mijn nood ook is, geestelijk, lichamelijk of financieel, er zal gegarandeerd in worden voorzien. Als David iets aan deze uitspraak zou hebben toegevoegd, dan zou de kracht ervan minder zijn geworden. Als hij had gezegd: 'Ik zal geen gebrek hebben aan geld, of voedsel, of gezondheid, of kleding...', dan zou hij zijn belijdenis hebben ingeperkt. Nee, hij heeft het helemaal open gelaten en krachtig geproclameerd: Mij ontbreekt niets - punt!

Davids zekerheid: de Heer is mijn herder

Wat was het geheim van Davids zekerheid? Zouden jij en ik die zekerheid ook kunnen delen? Davids geheim is simpel en onomwonden: De Heer is mijn herder. Dat was de enige, maar volledig toereikende basis waarop Davids zekerheid rustte. De basis van zijn zekerheid was niet een bepaalde leerstelling, theologie of dogmatische uitspraak, maar een relatie; een intieme, persoonlijke relatie met de Schepper, de Heer van alle dingen.

De stelling staat in de tegenwoordige tijd: De HEERE is mijn Herder. Er staat niet 'was' en ook niet 'zal zijn'. David kijkt niet terug naar het verleden en ook niet vooruit naar de toekomst. Hij richt zich op het nu. Hier en nu - op dit ogenblik - is de HEERE mijn Herder.

En wat misschien nog wel belangrijker is: er zijn maar twee personen bij betrokken: de HEERE en David. Vanuit zo'n zelfde relatie mag elk van ons eenzelfde soort zekerheid bezitten. Hier en nu ken ik de Heer als mijn Herder. Vanuit die relatie ben ik volkomen zeker en weet ik dat mij niets ontbreekt. In alles wat ik nodig heb, is voorzien.

Gebed van de dag

Antwoord in geloof: Heer, ik bevestig dat U mijn herder bent, die mijn leven leidt en mij voorziet van alles wat ik nodig heb. Dank U voor het geheimenis dat in Jezus alles is voorzien en dat in Hem mij niets ontbreekt. Wat een krachtige waarheid leert David ons in deze psalm, Heer! Mij ontbreekt niets! Dank U wel daarvoor. Amen.

Derek Prince proclamatiekaarten

Derek Prince geloofde in de kracht van het proclameren van Gods Woord. Over het onderwerp van de overdenking van vandaag hebben wij een gelijknamige proclamatiekaart uitgegeven: De Heer is mijn herder. Meer leren over de betekenis van proclameren? Bestel dan Dereks boek De kracht van proclamatie.