Shop Doneer

De Heer onze heelmeester

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Bid voor de vrede van Jeruzalem: wie Israël zegent, zal gezegend worden.
Vlak nadat God Israël uit Egypte had bevrijd en de Israëlieten zijn verloste verbondsvolk werden, was de eerste specifieke openbaring die Hij van zichzelf gaf het feit dat Hij hun genezer was. Deze eigenschap van God staat in Exodus 15:26 waar de Heer tot Israël spreekt:
Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
Een 'heelmeester' is een arts of dokter. Het woord dat in deze tekst wordt genoemd, is hetzelfde woord dat in modern Hebreeuws nog steeds wordt gebruikt voor 'dokter'. Dit woord heeft in de drieduizend jaar geschiedenis van de Hebreeuwse taal zijn betekenis niet verloren. God zei letterlijk: ,,Ik ben jullie dokter."
Twee zaken die nooit veranderen zijn Gods naam en Gods verbond. De positie en functie van God als geneesheer van zijn volk is verbonden met zijn naam en zijn verbond, en zal dus ook nooit veranderen.
Vele eeuwen later, toen Jezus de Messiaanse beloften vervulde door naar Israël te komen als Redder en Verlosser, manifesteerde God zich in Hem opnieuw als de geneesheer van zijn volk. De genezingsbediening van Jezus ging niet van Hemzelf uit, maar het was een uiting van Vaders genezende karakter en het verbond van God met zijn volk als de Heer hun dokter. De basis van Gods voorziening in genezing en gezondheid voor zijn volk is zijn Woord, de Bijbel.
Het is zo belangrijk te zien dat Gods antwoorden op onze noden hoofdzakelijk te vinden zijn in zijn Woord! Als we zijn Woord negeren, hebben we geen recht te verwachten dat Hij in onze nood zal voorzien. Maar als we ons naar zijn Woord keren en Hem daarin zoeken, dan zullen we ontdekken dat Hij in zijn Woord in al onze noden voorziet - zowel geestelijk als lichamelijk.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Ik proclameer dat de Heer Geneesheer is van zijn volk, en zijn functie als heelmeester is verbonden met zijn naam en zijn verbond. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem: laat het wie U liefhebben goed gaan. Amen.