sluit
Shop Doneer

De Heilige Geest bidt door ons heen

Leestijd: 3 min.
Thema: Leer bidden

Dat de Heilige Geest ons leidt in gebed is één van de heerlijke zegeningen van gedoopt zijn in de Heilige Geest. De Heilige Geest wil door ons heen spreken. Hij wil ons een taal geven om te spreken die de we zelf niet kennen. Als de gelovige zichzelf op deze manier overgeeft als instrument voor de Heilige Geest, dan bidt de Geest zelf door hem heen, en Hij doet voorbede met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij bidt voor de heiligen naar de wil van God. Hij bidt het gebed dat God wil horen en wil verhoren.
Wat geweldig om te beseffen dat als we niet weten hoe we moeten bidden, we ons tot God kunnen wenden en de Heilige Geest vrij zijn gang laten gaan! Als Hij door ons heen bidt in een onbekende taal, dan bidden we het juiste gebed. We weten dat het het juiste gebed is, omdat de Heilige Geest ons dat gebed geeft, en Hij bidt naar de geopenbaarde wil van God. Hij neemt onze innerlijke natuur en onze vocale organen over en Hij houdt een gebedssamenkomst binnen in ons! Dat is Gods heerlijke voorziening voor iedere gelovige in Christus.
Ik herinner me een keer dat ik samen met mijn eerste vrouw Lydia in Denemarken was, haar geboorteland. Het was eind oktober. We waren van plan de maand november in Engeland door te brengen. Op een ochtend waren we, zoals we vaak deden, rechtop zittend in bed samen aan het bidden in tongen. Plotseling uitte ze een gebed en ik hoorde haar zeggen: 'Heer, geef ons mooi weer, de hele periode dat we in Engeland zijn.' Ik viel bijna uit het bed en zei tegen haar: 'Weet je wat je gebeden hebt?' Ze schudde haar hoofd. Ik zei: 'Je bad tot God om mooi weer, de hele tijd dat we in Engeland zijn.' Ze herinnerde zich niet dat ze dat gebeden had. Het kwam niet uit haar eigen gedachten, het was haar ingegeven door de Geest. Ik zei: 'Weet je wel wat voor weer er in Engeland altijd is in november? Koud, nat, mistig, vochtig en uitermate onprettig.' We hadden lang genoeg in Engeland gewoond om dat te weten. Maar weet je wat er gebeurde? We gingen naar Engeland, en de hele maand november leek het wel lente! In alle jaren dat ik daar gewoond heb, heb ik nooit zo'n mooie novembermaand meegemaakt als die ene keer.
Als we aan het eind gekomen zijn van ons beperkte begrip, als we onze eigen beperkte mentale bronnen hebben opgebruikt, wat doen we dan? We geven het over aan de Heilige Geest. Hij is gekwalificeerd voor die taak. De favoriete tekst van Lydia over gebed was: Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen (Psalm 81:11). Geef de Heilige Geest je mond en laat Hem die vullen. Hij verlangt ernaar om door jou heen te bidden.
De Bijbel geeft aan dat we voortdurend zouden moeten bidden. Bid zonder ophouden (zie 1 Tessalonicenzen 5:17; Efeze 6:18). Kan iemand in zijn eigen, natuurlijke kracht en begrip voortdurend bidden, zonder ophouden? Absoluut niet. Maar als we de Heilige Geest binnen laten en het aan Hem overgeven, dan belegt Hij een gebedsbijeenkomst in ons hart, vierentwintig uur per dag.
Zoals we eerder zagen, zei Paulus dat God in staat is om te doen ver boven alles wat wij ooit zouden kunnen bedenken of verzinnen vanuit ons natuurlijke denken. Als ik het hoogste wat ik maar bedenken kan bedacht heb, als ik de grens bereikt heb van mijn bedenken en verzinnen wat God maar kan en zou moeten doen, dan kan ik de Heilige Geest binnenlaten en een hoger plan van gebed binnenstappen. En het is dat niveau van gebed waar ieder kind van God aanspraak op kan maken - elke zoon en dochter van God mag daarin leven en bewegen.

Vader, dank U wel dat U ook voor mij deze gave van Uw taal heeft. Wilt U mij leren om op U te vertrouwen en mij aan U over te geven. Ik wil, zoals de psalmist schrijft , mijn mond wijd open doen zodat U hem kunt vullen. Wilt U met mij een weg gaan van groeiende overgave aan Uw Geest.