Shop Doneer

De Heilige Geest, eerste in de Bijbel

Leestijd: 2 min.
De Bijbel bevat de bovennatuurlijk geïnspireerde openbaring van God. God is zo anders dan wij, dat het soms nodig kan zijn om onze normale terminologie aan te passen of uit te breiden, zodat we de Bijbelse openbaring van wie God is, beter kunnen overbrengen.

God is één, maar Hij is óók meervoudig. Hij is een eeuwige combinatie van enkelvoudigheid en meervoudigheid. Dit geheimenis komen we direct al tegen in het openingsvers van de Bijbel: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In de Hebreeuwse grondtekst staat Elohim (het woord voor God) in meervoud, maar het werkwoord bara (schiep) staat in het enkelvoud. Met andere woorden, enkelvoud en meervoud zijn in deze Bijbeltekst gecombineerd.

In Genesis 1:26 komen we deze combinatie van meervoud en enkelvoud opnieuw tegen. En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis... De werkwoordsvorm 'zeide' (dit is oud Nederlands voor 'zei') staat in het enkelvoud, maar ons is uiteraard altijd meervoud.

De profeet Jesaja zag in een visioen God op Zijn troon en hoorde Hem zeggen: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? Het persoonlijk voornaamwoord 'Ik' houdt in dat één persoon aan het woord is, maar 'Ons' geeft aan dat Hij spreekt namens meer dan één persoon.

In de hele openbaring van de Bijbel komen drie afzonderlijke Personen naar voren die elk God zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Geest. De eerste van deze drie Goddelijke personen die expliciet genoemd wordt in de Bijbel is de Geest: En de Geest Gods zweefde over de wateren...

Het is bijzonder ons dit te realiseren, zeker omdat de Vader en de Zoon ons heel bekend zijn, maar de functie van de derde persoon van de drie-enige God eeuwenlang onderbelicht is gebleven. Toch is Hij feitelijk de eerste die in de geschiedenis van de Schrift ten tonele verschijnt, maar ook - zoals we komende periode zullen zien - in ons leven met God een belangrijke, centrale rol vervult.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat de Heilige Geest de eerste was die in de geschiedenis van Uw Woord naar voren kwam, maar Hij ook in mijn leven een belangrijke, prominente rol wil vervullen. Help mij in de komende periode groeien in begrip van Wie Hij is, om mij te helpen groeien in relatie met Jezus en met de Vader. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CANADA

Bid dat staf en bestuur contacten leggen met de juiste kerken, bedieningen en werkers in de inheemse gemeenschappen, zodat Dereks materiaal steeds meer mensen kan bereiken die het nodig hebben.