sluit
Shop Doneer

De hoogheilige kennen

Leestijd: 1 min.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand (Spreuken 9:10 NBG).
Door de vreze des Heren ontvangen we een wijsheid die ons in staat stelt relatie te hebben met de heilige God. En als we relatie hebben met Gods heiligheid, bewegen en wonen we in de zuiverende vreze des Heren, die ons heiligt. Daardoor wijken we van het kwaad en bewaren we de geboden van de Heer.
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wijsheid en intellectuele ontwikkeling. Het is mogelijk om hoog opgeleid te zijn en tegelijkertijd een dwaas te blijven. Veel van de problemen in de wereld van vandaag worden veroorzaakt door hoog opgeleide, intellectueel goed ontwikkelde dwazen.
De wijsheid waarover de Bijbel spreekt, verschilt erg van intellectuele ontwikkeling, opleiding, of wetenschappelijke geleerdheid. In Psalm 51 kwam David ten diepste tot de kern van deze waarheid. Sprekend tot de Heer vanuit een gebroken, berouwvol hart, schreef hij:
Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend (Psalm 51:8).
God verlangt waarheid in het binnenste - waarheid die komt door de vreze des Heren. Als we waarheid hebben in ons binnenste - als we zuiver, oprecht en open zijn naar God toe - belooft Hij ons wijsheid bekend te maken.
Wijsheid is dus niet hetzelfde als intelligentie. Meer dan in het verstand, zit wijsheid in het verborgene van de mens - in zijn geest, in zijn diepste innerlijk dat verbonden is met de Schepper. Het verborgene van de mens is de plek waar God wil dat we de vreze des Heren ontwikkelen, zodat we Zijn wijsheid kunnen ontvangen.
Het enige kanaal waardoor we Gods wijsheid kunnen ontvangen, is de vreze des Heren. Er is geen andere weg waarlangs Gods wijsheid ons leven kan binnenkomen dan de vreze des Heren.

Heer, dank U wel dat U mij zegent met Uw bovennatuurlijke, Goddelijke wijsheid, die tot mij komt doordat ik de vreze des Heren koester. Doordat ik relatie met mag hebben met de Hoogheilige, wijkt mijn hart van het kwade en houd ik Uw geboden. Amen.