Shop Doneer

De innerlijke verleiding van toverij

Leestijd: 3 min.
Het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. (Romeinen 10:4)

Satan heeft een strategie om te voorkomen dat christenen wandelen in de roeping van God. Hij probeert door middel van zijn ‘agenten’ onopvallend binnen te dringen in de Kerk en ons van binnenuit te ondermijnen – net als ‘de vijfde colonne’ ten tijde van de Spaanse burgeroorlog. Hierbij gebruikt hij wetticisme als wapen.

Om te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, kijken we opnieuw naar wat Paulus zegt:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? (Galaten 3:1).

Deze woorden suggereren dat toverij werkt door de mensen blind te maken voor de genade en alles wat er door Jezus’ dood aan het kruis en zijn opstanding is bereikt. Omdat ze hiervoor blind zijn, moeten ze als het ware zelf de controle nemen en zich wenden tot andere bronnen van rechtvaardigheid - wetticisme.

Er zijn drie aspecten van Jezus’ werk aan het kruis die hier van belang zijn.

Ten eerste, Jezus heeft voor eens en voor altijd de wet afgeschaft als manier om rechtvaardigheid te bereiken voor God: Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft (Romeinen 10:4). Katholiek of protestant, jood of niet jood, het is voor iedereen hetzelfde. Zodra je een gelovige geworden bent, word je afgesloten van de wet als middel om rechtvaardigheid voor God te kunnen bereiken.

Ten tweede, is het immense lijden dat Jezus heeft doorstaan aan het kruis, een demonstratie van Gods oordeel over onze gevallen vleselijke natuur. Romeinen 6:6 zegt dat onze oude mens, onze vleselijke natuur, met Hem gekruisigd is. De genade van God is dat Hij, in plaats van het ons te doen doorstaan, het Jezus heeft doen doorstaan. Maar als je wilt weten hoe God denkt over onze niet wedergeboren, vleselijke natuur, stel je dan Jezus aan het kruis voor, want dat is Gods laatste woord erover: het hoort aan het kruis!

Het derde aspect hangt samen met onze levensstijl. Jezus’ kruisiging was niet alleen maar een uitwendige gebeurtenis die onze redding mogelijk heeft gemaakt, maar is ook een innerlijk principe dat moet worden toegepast in ons leven. Paulus zegt in Galaten 5:24: Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten [verlangens] en begeerten [lusten] gekruisigd. Het principe van een gekruisigd leven - het nee zeggen tegen jezelf, tegen je eigen wil en je vlees - is onderdeel van werk dat Jezus gedaan heeft aan het kruis.

Als mensen door toverij blind zijn geworden voor de realiteit van het kruis, verliezen ze deze drie dimensies:

  1. Ze begrijpen niet langer dat God de wet (zelfs zijn eigen volmaakte Wet die Hij aan Mozes gaf) heeft afgeschaft als middel om rechtvaardig te worden.
  2. Ze begrijpen niet langer dat het afzichtelijke lijden van Jezus aan het kruis, Gods oordeel is over onze vleselijke natuur.
  3. Ze passen niet langer het principe toe van een gekruisigd leven - verloochening van het vlees. Ze worden vleselijk, zelfingenomen, zelfgericht en zelfgenoegzaam.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de prijs betaalde voor mijn zonden en onvolmaaktheid. Heer, help mij om mijn oude mens, mijn vleselijke natuur, samen met U te kruisigen en te leven op een manier die Uw naam verheerlijkt! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.