Shop Doneer

De inwonende Heilige Geest

Leestijd: 2 min.

Een uniek kenmerk van iemands persoonlijkheid is het vermogen om te spreken. Toen op de Pinksterdag de Heilige Geest uit de hemel neerdaalde, sprak Hij in 'andere tongen' (Handelingen 2:4, NBG) door de mond van de discipelen. Hierdoor liet Hij zien dat Hij was gekomen, als een Persoon, om Zijn woning hier op aarde te betrekken. Hij is nu de permanente, persoonlijke vertegenwoordiger van de Godheid op aarde.

Sinds Pinksteren neemt de Heilige Geest, telkens als Hij komt, Zijn intrek (als een Persoon) in het lichaam van een gelovige; en het is passend dat Hij Zijn aanwezigheid laat blijken door middel van een nieuwe taal die zich op bovennatuurlijke wijze manifesteert door de gelovige heen. Daarmee zegt Hij: 'Nu weet je dat ik hier als Persoon ben gekomen, om woning te maken in jouw lichaam.'

Om deze reden zegt Paulus in 1 Korinthe 6:19:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?

Hiermee benadrukte hij dat het spreken in tongen niet slechts een korte, bovennatuurlijke ervaring is, maar veel meer dan dat; het is een goddelijk teken dat de Heilige Geest – als Persoon – Zijn woonplaats in het lichaam van de gelovige heeft betrokken, waardoor dit lichaam wordt tot een heilige tempel. Deze waarheid legt een verantwoordelijkheid bij iedere gelovige neer, om zijn of haar lichaam in een conditie van heiligheid te bewaren, die passend is voor een tempel van God.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van de Heilige Geest. Ik verklaar dat mijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, verlost en gereinigd door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.