Shop Doneer

De juiste houding tegenover de Kerk

Leestijd: 2 min.

Het wezenlijke kenmerk van de gemeentevergadering is ‘regerende autoriteit’. God heeft veel beslissingsbevoegdheid neergelegd in zijn Gemeente. Wat van ons verwacht wordt om Gods autoriteit uit te oefenen, is respect voor Gods orde. We kunnen niet over anderen regeren als we onszelf niet kunnen besturen.

Heb je wel eens een conferentie meegemaakt waar de leider probeerde de mensen tot de orde te roepen, maar iedereen bleef onderling praten zonder aandacht aan hem te schenken? De leden gaan onafhankelijk van elkaar door met hun eigen gesprekken en zijn druk met hun eigen agenda’s – en zijn feitelijk respectloos ten opzichte van het gezag van de leider – zodat er niets kan worden bereikt. Wie zou zo’n groep mensen willen aanstellen als verantwoordelijke voor wat dan ook?

Toch vraag ik me af of dit niet het beeld is van de Kerk dat velen van onze critici vandaag hebben – misschien kijken ze wel naar de Kerk als een soort gezelligheidsclub waar ieder zijn eigen ding doet, maar die niet echt iets tot stand brengt.

We zijn niet in staat de wereld te regeren als we niet geleerd hebben onszelf te besturen. Toch heeft God ons bestemd om onszelf te regeren en tevens om het instrument te zijn van zijn regering, zijn heerschappij op aarde. Wat een uitdagend beeld zien we in de spiegel van Gods Woord, als we zo naar de gemeente kijken als Gods ‘regerende vergadering’. En wat hebben we dan nog een weg af te leggen!

Ik wil je uitdagen tot een verdergaande, serieuzere toewijding aan de Kerk dan tot nu het geval was. In een juridische omgeving, zoals bijvoorbeeld een rechtszaal, zou niemand het in zijn hoofd halen om zich ongedisciplineerd of onverschillig te gedragen. Toch doen veel christenen dit wel in de gemeentevergadering, die immers een hogere rechtbank vertegenwoordigt dan iedere aardse! Als we ons dat gaan realiseren, dan zullen we de bijeenkomsten van onze gemeente trouw en op tijd bezoeken, ons verzorgd en gepast kleden, een plaats vinden waar we dienstbaar kunnen zijn en functioneren in onze gaven, en vooral grote waardering hebben voor het feit dat we deel uitmaken van een belangrijk instituut. Geef de ‘gezaghebbende vergadering’ het beste wat je hebt, zowel in houding als in dienstbaarheid.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Heer, maak mij inderdaad een meelevend en actief lid van Uw gemeente, die Uw regerende vergadering hier op aarde is. Help mij Heer, om in iedere situatie te herkennen waar ik Uw stem mag laten horen aan de hand van Uw Woord dat ons leert… Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.