Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

De juiste reactie

Leestijd: 2 min.

Om de opdracht tot dankbaarheid goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de achtergrond ervan te bestuderen. Het is namelijk een ernstige waarschuwing van de briefschrijver, die een parallel maakt met het Oude Testament, toen God tot Zijn volk Israël sprak door Mozes heen:

Let er dan op dat u Hem die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die Hem verwierpen die op aarde de woorden van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afwenden van Hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk betuigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit 'nog eenmaal' wijst op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. (Hebreeën 12:25-27)

Dankbaarheid is de enige juiste reactie op de voorrechten en voordelen die we in God ontvangen. We zijn niet afhankelijk van een wankel koninkrijk. We hebben een eeuwig Koninkrijk, een onwankelbaar Koninkrijk, het Koninkrijk van God zelf, het Koninkrijk dat gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest inhoudt (zie Romeinen 14:17). Temidden van alles wat om ons heen schudt en wankelt – alle onrust, onzekerheid, verbijstering, verwarring, haat, verdeeldheid, oorlog en angst – hebben wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen. We hebben vrede, zekerheid en een doel. Wat is de juiste reactie? Maar één ding: dankbaarheid.

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de ​genade​ vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. (Hebreeën 12:28)

Laten we onze dank aan God uiten – laten we de genade vasthouden!

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor alles wat U voor mij heeft gedaan. Ik spreek uit dat ik altijd dankbaar zal zijn, omdat ik een onwankelbaar Koninkrijk heb ontvangen. Ik zal die dankbaarheid tonen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.