sluit
Shop Doneer

De juiste reactie

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 47

Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang… God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen. (Psalm 47:2, 6-7)
Dat is de Bijbelse voorstelling van de gepaste reactie op God in Zijn macht en glorie. Er is één specifiek woord dat samenvat wat Gods grootheid en pracht in jou en mij teweeg behoort te brengen: lofprijs. Maar dan een veelomvattend soort lofprijs, lofprijs waarbij ons hele lichaam betrokken is.
‘Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang’. Dat houdt meer in dan religieuze eerbiedwaardigheid. Dat is een uitbundige reactie van een verlost mens naar de Heer in Zijn grootheid. Klap in je handen; juich voor God!
Dan staat er: ‘God vaart op onder gejuich… onder bazuingeschal’. Gejuich, handen klappen en muziek horen er allemaal bij om de lofprijs voor God te laten klinken.
En de psalm gaat verder, met het prijzen en loven van onze God en Koning.
Lofprijs is onze gepaste reactie naar God toe.


God en Koning, ik prijs U en eer U om Uw majestueuze grootheid! U bent ontzagwekkend en tegelijk heerlijk, hemelse Vader. Dank U wel voor het allesomvattende offer van Uw Zoon Jezus aan het kruis, waardoor ik vandaag Uw kind mag zijn en mij veilig mag weten in Uw bescherming. Amen.