Shop Doneer

De Kerk als Sion

Leestijd: 2 min.

Een andere titel die de Bijbel gebruikt om de samenkomst van Gods volk aan te duiden is ‘Sion’. Laten we onderzoeken wat de Bijbel zegt over Sion en onze relatie tot Sion als gelovigen:

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22-24)

Let erop dat het hier niet gaat over een toekomstige gebeurtenis. De schrijver zegt niet: 'Binnenkort komt u daar…' Nee, hij zegt: U bent genaderd…! Niet lichamelijk, uiteraard, maar geestelijk zijn we nu al deel van de totale regerende vergadering van God. Hoewel een deel daarvan zich in de hemel bevindt en een ander deel op aarde, vormen we samen één vergadering. Bij die vergadering horen ook tienduizendtallen van engelen. En vervolgens wordt het een feestelijke vergadering genoemd. Het is een zeer verheven, heerlijke, glorieuze samenkomst.

Ik herinner me een voorval in mijn jaren als militair tijdens de parade van een hogere officier. Iedereen moest zijn schoenen en al zijn koperstukken gepoetst hebben en in de houding staan. Er was een militair muziekkorps en alles verliep ordelijk, officieel en eerbiedwaardig. Er hing een sfeer van gezag. Dat is het beeld van Sion dat hier wordt geschetst, en wij maken er deel van uit!

Door ons geloof in Jezus Christus zijn we deel van de grote, regerende raad die het hele universum bestuurt. Het Hoofd van die vergadering, onder God de Vader, is Jezus Christus. Wij, als Kerk (Gods volk, de samenkomst), zijn de vertegenwoordigers van Gods autoriteit op aarde.

Gebed van de dag

Lieve Heer, ik wil echt diep tot me laten doordringen dat ik persoonlijk deel uitmaak van de (wellicht immense) regerende raad in de hemelse gewesten, om hier op aarde vele mensen, dingen en plaatsen, onder de liefdevolle regerende heerschappij van Jezus te brengen. Dank U voor de kracht om dat te doen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.