Shop Doneer

De kracht van tekenen en wonderen

Leestijd: 2 min.

Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij gewerkt heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. (Romeinen 15:18-19)

Zonder tekenen en wonderen hebben we nog niet volledig gepredikt. Ik heb hier een mooie illustratie van. In de jaren ’50 was ik in Kenia hoofd van een opleidingsinstituut voor leraren. In die tijd streefden de Afrikanen naar meer opleiding en waardoor ze heel gewillige leerlingen werden. Ze gehoorzaamden alle regels en waren erg bereidwillig. Bij wijze van spreken, als je zei: ‘Laat je dopen’, dan lieten ze zich dopen. Als we zeiden: ‘We gaan liederen zingen’, dan zongen ze liederen. Absolute gehoorzaamheid, want hun toekomst hing ervan af.

Maar toen ik daar ongeveer een jaar was, realiseerde ik dat het een uiterlijke aanpassing was, ter wille van de opleiding. Er was heel weinig gehoorzaamheid vanuit het hart. Dus op een dag riep ik de honderdtwintig studenten bij elkaar en zei: ‘Ik wil jullie bedanken voor de manier waarop jullie met ons samenwerken en doen wat wij zeggen. Ik realiseer me dat jullie dat doen omdat je opleiding ervan afhangt. Ik ben daar dankbaar voor. Maar in jullie gedachten is er één grote, onbeantwoorde vraag namelijk of de Bijbel werkelijk een boodschap is van God, of een boek van de blanken dat niets met Afrikanen te maken heeft?’

Plotseling gingen ze rechtop zitten, want dat was precies wat ze dachten. Toen zei ik iets wat hen shockeerde: ‘...en wat nog belangrijker is. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Dat kan alleen door een ervaring te krijgen van de bovennatuurlijke kracht van God. Dan pas zul je weten dat het niet uit Amerika afkomstig is of uit Groot-Brittannië, maar uit de hemel.’

Zo heb ik ze achtergelaten. Ik had het Woord van God op alle mogelijke manieren gebracht omdat ik daar vanuit mijn functie toe gemachtigd was. Daarna ging ik weg om zes maanden lang te bidden. Toen stortte God Zijn Geest uit op die studenten. ‘s Nachts konden we ze niet in slaap krijgen, omdat ze zo vurig aan het bidden waren!

In de zes maanden die volgden waren alle negen gaven van de Heilige Geest onder deze jonge Afrikanen werkzaam. De houding van veel zendelingen in die tijd was: ‘Je kunt Afrikanen niet zo erg ver brengen. Dit werelddeel heeft nu eenmaal een achterstand die de individuele mogelijkheden beperkt.’ Op het natuurlijke vlak is dat misschien wel waar – er is veel analfabetisme, slechte medische zorg etc. – maar in het bovennatuurlijke heeft iedereen dezelfde voorrechten en bekwaamheden. Dank God daarvoor!


Gebed van de dag

Dank U wel, Heer, dat Uw bovennatuurlijke kracht in ons leven werkelijk alles aanvult wat vanuit onze eigen, natuurlijke kracht onmogelijk is. Leer ons Heer, om hierop te leren vertrouwen en om heel vanzelfsprekend een beroep te doen op Uw bovennatuurlijke kracht die ons ondersteunt en helpt. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SLOVENIË

  • Het boek Life-Changing Spiritual Power wordt volgens schema dit jaar uitgegeven. Bid dat het vertalen en proeflezen geslaagd verloopt.
  • Bid dat de Heer meer werkers zal uitzenden in Zijn oogst hier, en dat meer vrijwilligers ons team komen versterken om mee te helpen Dereks onderwijs te verspreiden in Slovenië.
  • Bid dat veel christelijke bedieningen en gemeenten Dereks materialen zullen ontdekken en er hun voordeel mee doen.