Shop Doneer

De kracht van vasten

Leestijd: 1 min.
Op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel en beult u uw slaven af. U kijft en krakeelt als u vast en slaat er boosaardig met uw vuisten op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet in den hoge door. Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag waarop de mens zich vernedert? Zijn hoofd als een riet laten hangen en op de grond liggen in zak en as: noemt u dat soms vasten, en een dag die de HEER behaagt? (Jesaja 58:3-5). Voor de mensen die hier beschreven worden, was het vasten niet meer dan een algemeen aanvaard godsdienstig ritueel, maar hun hart was er niet in. In plaats van echte bekering of zelfverloochening, gingen ze gewoon door met hun normale leven en waren allerlei slechte eigenschappen zichtbaar in hun leven, zoals jaloezie, zelfzucht, trots en onderdrukking. Het vasten waar God wel behagen in schept, komt echter voort uit hele andere motieven en houdingen: Is dít niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid hergeven, en alle jukken doorbreken? (vers 6). Zowel de Bijbel als de ervaring bevestigt dat er veel banden zijn die niet kunnen worden doorbroken, jukken die niet verwijderd kunnen worden, en onderdrukten die niet bevrijd kunnen worden, totdat Gods kinderen - en met name de leiders - gehoorzamen aan Gods oproep tot oprechte verootmoediging door vasten en gebed.Jesaja gaat verder met het beschrijven van de juiste houding ten opzichte van hen die behoeftig zijn en verdrukt worden: Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? (vers 7). Vasten moet samengaan met oprechte en praktische hulp voor de mensen om ons heen, met name hen die onze hulp nodig hebben in materieel en financieel opzicht.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik zal Uw oproep tot vasten gehoorzamen en bidden op Uw manier, om zo banden te verbreken, jukken te verwijderen en onderdrukten te bevrijden. Ik proclameer dat satan geen plaats in mij heeft, geen macht over mij heeft en geen onvereffende aanspraken tegen mij heeft. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Amen.