Shop Doneer

De krachten van de toekomende eeuw

Leestijd: 3 min.
De tegenwoordige eeuw is niet blijvend, maar kent een einde. Vele Bijbelpassages noemen dit. In Matt. 13:39 bijvoorbeeld, zegt Jezus in zijn gelijkenis over het onkruid dat tussen het graan is gezaaid: De vijand die het gezaaid heeft is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld, de maaiers zijn de engelen. In vers 40 van dat hoofdstuk zegt Jezus: Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. En in vers 49 opnieuw: Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. Vele andere Bijbelgedeelten geven ook aan dat deze eeuw tot een einde komt. Als jij net zo denkt over de tegenwoordige wereld als ik, dan zul je zeggen: ,,God zij dank!'' Ik kan me namelijk geen erger vooruitzicht voorstellen dan dat de tegenwoordige wereld, met al haar ellende, ziekte, duisternis, verlatenheid, wreedheid en oorlog voor eeuwig zou blijven doorgaan. Maar God zij gedankt dat dit niet gaat gebeuren!

In 2 Kor. 4:3-4 spreekt Paulus over mensen die het evangelie niet kunnen zien: Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen. Wie is de god van deze eeuw? Satan. En waarom is dit een kwade eeuw? Heel eenvoudig, omdat haar god een kwade god is. We weten dat God satan zou kunnen afzetten, maar dat is nog niet zijn plan. Satan zal de 'god van deze eeuw' blijven zolang deze eeuw nog voortduurt. Het is echter wel Gods plan om deze eeuw te beëindigen. Als dat gebeurt, dan is satan niet langer god. Hij beseft dat heel goed. Daarom doet hij alles wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat deze tegenwoordige eeuw tot een eind komt. Realiseer je je zich dat één van de redenen dat satan wrok koestert tegen de Kerk, ligt in het feit dat de Kerk Gods instrument is om deze eeuw tot een einde te brengen? Dat is één van onze grootste verantwoordelijkheden. Deze eeuw kan namelijk niet voorbijgaan voordat wij hebben gedaan wat we moeten doen. Wat dat dan is? Hier zijn Christus' marsorders aan de Kerk: En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Matt. 24:14) Satan wordt niet bedreigd door politici, niet door militairen, en niet door wetenschappers, maar door hen die het evangelie van het Koninkrijk verkondigen! Satan verzet zich tegen de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk, omdat, als dat voltooid wordt, de eeuw zal eindigen en hij niet langer een god zal zijn. Bijbelgetrouwe christenen zijn de mensen die hem bedreigen.

De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over mensen die geestelijke ervaringen hebben gehad en daarna kiezen om terug te keren en hun ervaringen en Jezus Christus verloochenen. Let op vijf ervaringen die deze mensen hebben gehad: Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht zijn geweest [ervaring nummer één], van de hemelse gave genoten hebben [ervaring nummer twee] en deel gekregen hebben aan de heilige Geest [ervaring nummer drie] en het goede woord Gods [ervaring nummer vier] en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben [ervaring nummer vijf], en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen... (Hebr. 6:4-6) Veel mensen vandaag - ik geloof dat ik één van hen ben - hebben de hier genoemde ervaringen genoten. We zijn verlicht geworden, hebben van de hemelse gave genoten en van het goede Woord van God, we hebben deel gekregen aan de Heilige Geest en hebben geproefd van de krachten van het toekomstige tijdperk. Eén van de redenen dat God ons toestaat te proeven van de krachten van de 'toekomende eeuw', is om onze hang naar de krachten van de 'huidige eeuw' te bederven. God wil ons alvast iets laten proeven van wat zo anders en zo volkomen superieur is, dat we nooit meer gecharmeerd zullen worden van de krachten van deze eeuw. Laten we ons radicaal afkeren van de krachten van de huidige eeuw, en ons uitstrekken naar die superieure krachten van de toekomende eeuw!


Hemelse Vader, ik wil me heel bewust bekeren van mijn hang naar de krachten van deze eeuw, en me bekeren van onverschilligheid over de geweldige krachten die horen bij Uw komende Koninkrijk! Naar die krachten zie ik reikhalzend uit, vanuit mijn liefdesrelatie met U en het kennen van Uw levende Woord! Amen.