sluit
Shop Doneer

De Leeuw is een Lam!

Leestijd: 2 min.
De kracht die deze wereld kent en erkent, is het soort kracht dat vandaag zichtbaar is in vele politieke systemen en militaire krachten. Deze vorm van kracht wordt gebruikt om te overheersen, controleren, onderwerpen en domineren. Ze eist en dringt haar eigen wil op - een wil die gericht is op en gemotiveerd wordt door zelfzucht. Deze macht is meer gericht op haar eigen belangen en doeleinden dan op het welzijn van haar onderdanen.
In het boek Openbaring geeft de apostel Johannes een profetische beschrijving van het einde der tijden. Het is veelzeggend dat de vele verschillende politieke machten die in die periode zullen opstaan, beschreven worden als wilde beesten: de leeuw, de beer, het luipaard, enz. Deze wilde dieren geven het soort kracht weer dat de wereld vandaag waardeert en zal trachten veilig te stellen.
Het boek Openbaring laat zien dat dit soort kracht een steeds prominentere rol zal gaan spelen in de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden om deze tijd tot een einde te brengen. Niet alleen voorzegt het boek Openbaring de komst van de antichrist en satans misleiding, maar het geeft ons ook een vooruitblik op al Gods doelen, die zullen leiden naar een glorieus einde. Jezus wordt gepresenteerd als de soevereine Heer van het heelal. De titel die Hij daar krijgt, is 'de Leeuw uit de stam van Juda' (Openbaringen 5:5). Maar als Johannes zijn ogen richt op Degene die wordt aangewezen, dan ziet hij geen leeuw, maar een Lam... een Lam dat eruitziet alsof het geslacht is!
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (Openbaringen 5:5,6)
Daar, in het centrum van het universum - op de plaats van ultieme autoriteit en eerbetoon - stond een Lam dat eruitzag alsof het geslacht was... Johannes verwachtte een leeuw te zien, maar hij zag een geslacht lam! Dit zie ik als het meest heldere beeld dat mogelijk is om het verschil te illustreren tussen het begrip dat de wereld heeft van kracht en macht, en Gods begrip van die dingen... De wereld ziet de leeuw als een beeld van kracht, koningschap en macht. God ziet echter een andere soort van kracht, niet in een machtige leeuw, maar in een zachtmoedig, onschuldig Lam dat is geslacht.
Dat Lam werd geslacht om voor jou en mij de weg naar het Leven mogelijk te maken; doordat het onschuldige, smetteloze Lam Zijn leven gaf, overwon Hij voor eens en voor altijd het kwaad - zodat het kwaad van deze wereld niet langer heerschappij over ons voert!

Heer, dank U wel dat U Uw leven voor mij gaf, zodat de wet van zonde en dood niet langer heerschappij voert in mijn leven. Dank U voor Uw levenskracht Heer Jezus, en dat U mij hetzelfde zachtmoedige hart wilt geven dat U zelf liet zien toen U zichzelf gaf als het smetteloze offerlam! Amen.