sluit
Shop Doneer

De Leeuw van Juda is het Lam

Leestijd: 4 min.

De afgelopen dagen spraken we over de kracht van God en de kracht van de wereld. De kracht die deze wereld kent en erkent, is het soort kracht dat vandaag zichtbaar is in vele politieke systemen en militaire krachten. Deze vorm van kracht wordt gebruikt om te overheersen, controleren, onderwerpen en domineren. Ze eist en dringt haar eigen wil op - een wil die gericht is op en gemotiveerd wordt door zelfzucht. Deze macht is meer gericht op haar eigen belangen en doeleinden dan op het welzijn van haar onderdanen.

In het boek Openbaring geeft de apostel Johannes een profetische beschrijving van het einde der tijden. Het is veelzeggend dat de vele verschillende politieke machten die in die periode zullen opstaan, beschreven worden als wilde beesten: de leeuw, de beer, het luipaard, enz. Deze wilde dieren geven het soort kracht weer dat de wereld vandaag waardeert en zal trachten veilig te stellen.

Het boek Openbaring laat zien dat dit soort kracht een steeds prominentere rol zal gaan spelen in de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden om deze tijd tot een einde te brengen. Niet alleen voorzegt het boek Openbaring de komst van de antichrist en satans misleiding, maar het geeft ons ook een vooruitblik op al Gods doelen, die zullen leiden naar een glorieus einde. Jezus wordt gepresenteerd als de soevereine Heer van het heelal. De titel die Hij daar krijgt, is de Leeuw van Juda (Openbaringen 5:5). Maar als Johannes zijn ogen richt op Degene die wordt aangewezen, dan ziet hij geen leeuw, maar een Lam... een Lam dat eruitziet alsof het geslacht is!

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (Openbaringen 5:5-6)

Niet de Leeuw van Juda, maar het geslachte Lam

Daar, in het centrum van het universum - op de plaats van ultieme autoriteit en eerbetoon - stond een Lam dat eruitzag alsof het geslacht was... Johannes verwachtte een leeuw te zien, maar hij zag een geslacht lam! Dit zie ik als het meest heldere beeld dat mogelijk is om het verschil te illustreren tussen het begrip dat de wereld heeft van kracht en macht, en Gods begrip van die dingen... De wereld ziet de leeuw als een beeld van kracht, koningschap en macht. God ziet echter een andere soort van kracht, niet in een machtige leeuw, maar in een zachtmoedig, onschuldig Lam dat is geslacht.

Dat Lam werd geslacht om voor jou en mij de weg naar het Leven mogelijk te maken; doordat het onschuldige, smetteloze Lam Zijn leven gaf, overwon Hij voor eens en voor altijd het kwaad - zodat het kwaad van deze wereld niet langer heerschappij over ons voert!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U Uw leven voor mij gaf, zodat de wet van zonde en dood niet langer heerschappij voert in mijn leven. Dank U voor Uw levenskracht Heer Jezus, en dat U mij hetzelfde zachtmoedige hart wilt geven dat U zelf liet zien toen U zichzelf gaf als het smetteloze offerlam! Amen.

Verder lezen over de Leeuw van Juda en het Lam

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over de Leeuw van Juda en het Lam? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • Het boekje God incognito vertelt over de vele Bijbelse namen die de Heer Jezus heeft gekregen, waaronder de Leeuw van Juda, Vredevorst en Redder.
  • In Dereks boek De eindtijd, wat gaat er gebeuren? lees je over de laatste dagen en onze houding hierin als christen. Het boek behandelt delen uit Openbaring en vertelt over de Leeuw van Juda.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Met de proclamatiekaart Koning in eeuwigheid eer je de Leeuw van Juda en het Lam dat geslacht is. Onze grote Koning regeert in eeuwigheid!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.