Shop Doneer

De liefde bewijst de volheid van de Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 217


En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.(Romeinen 5:5)
De liefde bewijst de volheid van de Geest
Er is één zeker bijbels bewijs voor de voortdurende volheid van de Heilige Geest en dat is het bewijs van de liefde. In de mate dat we vervuld zijn met de Heilige Geest, in diezelfde mate zullen we vervuld zijn met goddelijke liefde. Wij zijn niet méér vervuld met de Heilige Geest dan dat we vervuld zijn met goddelijke liefde.
In 1 Johannes 4:12-13 past de apostel deze proef in duidelijke, eenvoudige bewoordingen toe:
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.
En opnieuw in vers 16: God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Op dezelfde manier kent Paulus in 1 Korinthiërs 13:13 aan liefde een unieke ereplaats toe onder al Gods genadegaven: En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Van al de werkingen van de inwonende Geest is dus de grootste en meest blijvende de uitstorting van goddelijke liefde in het hart van de gelovige.
In de afgelopen vier weken hebben we gekeken naar de resultaten die God in het leven van iedere individuele gelovige wil bewerken door hem te dopen in de Heilige Geest. We hebben de volgende belangrijke resultaten van deze ervaring ontdekt:
1. Kracht om te getuigen.
2. Het verhogen en verheerlijken van Christus.
3. Een voorsmaak van hemelse kracht en daardoor toegang tot een bovennatuurlijk leven.
4. Hulp bij gebed, waardoor de gelovige ver boven zijn eigen natuurlijke kracht en begrip wordt uitgetild.
5. Een nieuw begrip van de Bijbel.
6. Dagelijkse leiding op het pad van Gods wil.
7. Leven en gezondheid voor het fysieke lichaam.
8. De uitstorting van Gods eigen liefde in het hart van de gelovige.
In de komende weken zullen wij gaan kijken naar de resultaten die de doop in de Heilige Geest in het leven en de aanbidding van een christelijke gemeenschap als geheel.
Heer, help mij om voortdurend te blijven groeien in het gebruik van de Geestesgaven waarover U mij beschikking hebt gegeven. Help me om hierin te groeien, en hierin ook een voorbeeld te zijn voor anderen, zodat ook vele anderen deze bovennatuurlijke gaven gaan gebruiken. Amen.