Shop Doneer

De liefde van een vader

Leestijd: 3 min.

Gods gezin is het beste gezin dat er bestaat. Zelfs als je eigen familie zich niet om jou bekommert, dan nog wil God jou. Je bent door Hem aanvaard; je bent Zijn lieveling; je bent het object van Zijn speciale zorg en aandacht. Alles wat Hij doet, doet Hij voor jou. Paulus schreef aan de Korinthiërs (die niet echt bekend stonden om hun voorbeeldige leven als christenen):

Want al deze dingen zijn ter wille van u (2 Korinthe 4:15).

Alles wat God doet, doet Hij voor ons. Je wordt niet hoogmoedig als je dit hoort, maar juist nederig. Als je de genade van God leert kennen, dan blijft er geen enkele ruimte meer voor arrogantie. Het is opvallend dat Jezus' laatste gebed voordat Hij gekruisigd werd, was ten behoeve van Zijn volgelingen en hen die later in Hem zouden geloven (zie Johannes 17:20). Dit gebed ging over onze relatie met God als Vader:

Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Jezus heeft God aan ons bekend gemaakt als Vader. Al veertien eeuwen lang kenden de Joden God als Jahweh, maar de enige die God kon openbaren als Vader, was Zijn Zoon, Jezus. Maar liefst zes keer openbaart Hij God als Vader in dit belangrijke, bekende gebed (Het 'hogepriesterlijk gebed', in vers 1, 5, 11, 21, 24 en 25). Toen Jezus bad: En Ik zal U blijven bekendmaken (vers 26), bedoelde Hij dat Hij zou doorgaan met het openbaren van God als Vader. Vervolgens komen we bij de bedoeling van deze openbaring: opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. God heeft exact dezelfde liefde voor ons als voor Jezus. We zijn door God net zo geliefd als Jezus door Hem geliefd is. Kun je je dat voorstellen? En omgekeerd evenredig geldt ook; omdat Jezus in ons woont, kunnen wij God op dezelfde manier liefhebben als Jezus de Vader liefheeft. Wat een geweldige weg en groei hebben we voor ons!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij in liefde heeft uitgekozen. Ik proclameer dat God, mijn Vader, precies dezelfde liefde voor mij heeft als die Hij voor Jezus heeft, en ik belijd dat ik net zoveel van mijn Vader houd als dat Jezus van Hem houdt. Ik ben geadopteerd als een kind van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.