Shop Doneer

Immanuel, God met ons

Leestijd: 5 min.

Jezus wordt Immanuel genoemd, wat God met ons betekent. Deze titel is van toepassing op Hem als de Zoon van God die uit de hemel kwam om op aarde te leven. Maar nadat Hij naar Zijn Vader in de hemel was teruggekeerd, liet Hij ons niet alleen. Hij is nog steeds bij ons! Als resultaat van wat er op de Pinksterdag plaatsvond, is de Heilige Geest nu de persoonlijke vertegenwoordiger van de drie-eenheid hier op aarde. De Vader is in de hemel, de Zoon is in de hemel aan de rechterhand van de Vader, maar de Heilige Geest woont persoonlijk op aarde.

De Schrift geeft een tweevoudig beeld van de woonplaats van de Heilige Geest. Allereerst woont Hij in de Kerk, het gemeenschappelijke lichaam van Christus; maar ten tweede is het ook Gods bedoeling dat Hij in het lichaam van elke individuele gelovige woont. Paulus zegt in 1 Korinthiërs 6:19:Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Ik sta altijd versteld van die gedachte, dat God Zelf, de oneindige God, de Schepper van het hele universum, in het fysieke lichaam van elke gelovige wil wonen. In Johannes 14:16-18 zegt Jezus: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. [Je ziet dat dit alleen een belofte is voor gelovigen, niet voor de wereld. En dan besluit Jezus:] Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Dat woord Parakleet komt uit een Griekse bron en betekent letterlijk "iemand die naast je is geroepen om je te helpen, om iets voor je te doen dat je niet zelf kunt doen".

Je advocaat
Interessant genoeg wordt hetzelfde woord gebruikt in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2 in vers 1, waar Johannes dit zegt: Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Dat woord "advocaat" is hetzelfde woord, Parakleet. Het woord "advocaat" is afgeleid van het Latijn en betekent "iemand die wordt geroepen". Interessant is dat in bijna alle talen in de wereld die tegenwoordig van het Latijn zijn afgeleid, dat woord "advocaat" in zijn specifieke vorm het woord is voor een advocaat. Het betekent iemand die ter verdediging voor ons spreekt.
Kijk eens naar het prachtige plaatje dat de Schrift ontvouwt, we hebben twee advocaten. Op aarde pleit de Heilige Geest voor onze zaak. De dingen die we niet goed kunnen zeggen, zegt Hij voor ons. De dingen die we niet begrijpen, interpreteert Hij voor ons. En dan in de hemel is Jezus onze advocaat bij de Vader, Hij pleit voor onze zaak. Dus bedenk eens, we hebben de twee grootste Advocaten in het universum. Mijn opmerking hierover is met twee van dergelijke voorsprekers of advocaten: hoe kunnen we ooit de zaak verliezen?

Een andere raadgever
We gaan terug naar Johannes 14:16-18 waar Jezus zei dat de Vader je een andere raadgever zal geven. Je moet het belang van de woorden " een andere " begrijpen. Jezus zei: 'Als ik ga, zal er iemand anders komen. Een andere helper. Hij zal voor altijd bij je blijven. "Er is een contrast. Hij zei: 'Ik ben drieënhalf jaar bij je geweest, Ik ga bij je weg. Maar wees niet diepbedroefd, want er komt iemand anders in Mijn plaats en Hij zal je nooit verlaten. Hij zal voor altijd bij je zijn."
En dan zegt Hij: "Hij woont bij je en zal in je zijn." Er is belang in de woorden 'in jou'. Deze advocaat, deze Parakleet, deze trooster, Hij zal in ons leven. We zullen Zijn woonadres zijn. En ten slotte zei Hij: “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal naar je toe komen." Christus komt terug tot Zijn discipelen in de Heilige Geest. Zie je, terwijl Hij in Zijn lichaam op aarde was, kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn, Hij kon alleen praten met Petrus of met Johannes of met Maria Magdalena, maar Hij kon niet met hen alle drie tegelijkertijd een ander gesprek voeren. Hij was beperkt door tijd en ruimte. Maar als Hij nu terugkomt tot Zijn volk in de Heilige Geest, is Hij vrij van de beperkingen van tijd en ruimte. Hij kan in Australië zijn en daar met een kind van God in nood praten; Hij kan in de Verenigde Staten een prediker zalven; Hij kan ergens in de woestijnen of de oerwouden van Afrika zijn, een zendeling versterken of genezen. Hij is niet beperkt. Dus Hij is teruggekomen, maar Hij is onbeperkt teruggekomen, niet langer onderworpen aan de beperkingen van tijd of ruimte.Gebed van de dag

Lieve Heer Jezus, het verbaast me te beseffen dat ik nooit alleen zal zijn. U bent altijd bij me. Dank U voor de gave van Uw Heilige Geest. Ik kan het wonder nauwelijks bevatten: U hebt van mijn lichaam een ​​tempel gemaakt om in te wonen! U bent inderdaad bij mij! U bent ook bij mijn broeders en zusters in andere delen van de wereld, degenen die onderdrukt of depressief zijn, vervolgd of verlaten. Zegen hen, lieve Heer, zoals U mij zegent. Amen.
Gebed voor DPM wereldwijd


VERENIGDE STATEN

Bid om voortdurende voorziening en Gods zegen voor het gevangeniswerk dat we doen middels Dereks materiaal; dit wordt gegeven aan predikers voor hun werk daar, en aan honderden gedetineerden die het maandelijks op verzoek ontvangen.

Getuigenis uit de gevangenis – Verenigde Staten

God zegene u en uw gevangeniswerk. Elke dag bent u in mijn dankbare gebeden. Ik had nog nooit van Derek Prince gehoord tot ik vijf jaar geleden in de gevangenis kwam. Een gedetineerde leende me één van zijn boeken om te lezen, en ik raakte verknocht aan zijn manier van schrijven. Sedert dat eerste boek heb u mij er nog tien gestuurd, kosteloos, en ik zal u altijd dankbaar blijven. Kortgeleden heeft God me gezegend met wat geld, en ik wil iets van die zegen met u delen. Ontvang deze gift alstublieft, en gebruik hem zoals u wilt. Ik weet dat ik in de toekomst boeken bij u zal bestellen. Prijs God voor het werk wat u doet. Een broeder in Christus.- Gerard, Florida.