Shop Doneer

De maat van Jezus' liefde

Leestijd: 1 min.
Op de Grote Verzoendag moest het bloed van de offers zeven keer gesprenkeld worden voor God de Vader (zie Leviticus 16:14). Vandaag zullen we zien dat deze eis volmaakt werd vervuld in Jezus' offer aan het kruis.
Ten eerste werd Zijn zweet tot bloed. In de hof van Gethsemané was Jezus zo angstig dat Hij bloed zweette (zie Luc. 22:44). Kamp jij met angst? Weet dan dat Jezus' bloed vloeide om jouw angst weg te nemen. Ten tweede sloegen de Romeinse soldaten Jezus met vuisten en stokken. (zie Micha 4:14) Ook voor jouw 'stokslagen' van afwijzing en beschuldiging vloeide Jezus' bloed. Ten derde werd Hij gegeseld met een zweep. De diepe wonden die de zonde ons toebrengt, droeg Hij. In de vierde plaats werd Zijn baard uitgetrokken (zie Jes. 50:6). Ten vijfde werd een doornenkroon in Zijn schedel gedrukt. Het hoofd is de plaats waar de gedachten zijn; welke gedachten jou ook kwellen, van Hem afleiden of beangstigen, Jezus' bloed vloeide voor jouw vrijheid. In de zesde plaats werden Zijn handen en voeten met spijkers doorboord, en ten zevende werd Zijn zijde doorboord met een speer (zie Joh. 19:34).
In deze zevenvoudige sprenkeling zien we de volmaakte maat van Jezus' liefde voor ons. Het kostte Hem letterlijk alles wat Hij had, om voor elk gebied in ons leven vrijheid te kopen. Hij gaf niet slechts Zijn heerlijkheid, Zijn troon en Zijn Goddelijke majesteit op. Hij gaf niet slechts Zijn weinige aardse bezittingen op die Hij had als mens. Nee, Hij gaf zichzelf. Het was Zijn eigen leven dat Hij uitgoot; Zijn levensbloed was de losprijs voor ons. Denk eens na over die verbijsterende waarheid en besef dat dit de maat is van Gods liefde voor jou persoonlijk. Gods liefde is buitengewoon, overvloedig, volmaakt en onbegrijpelijk.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Hij alles gaf wat Hij had - Hij goot Zijn leven volledig uit - zodat ik vrij kon worden van de zonde. Dank U dat U mij zo liefheeft. Ik getuig tegen satan persoonlijk wat de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus voor mij doet. Amen.