Shop Doneer

De maatstaaf voor geestelijke kracht

Leestijd: 2 min.

De eerste tekst die ik met het oog op ons onderwerp wil bespreken, is Romeinen 15:1: Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen.

Deze tekst is volgens mij de Bijbelse maatstaf voor echte kracht. Het gaat er niet om waar je zelf allemaal toe in staat bent, maar veel meer om hoeveel je kunt verdragen van de zwakheden van anderen. Het geeft veel voldoening om sterk te zijn in je eigen capaciteiten, jouw eigen bediening, jouw eigen ervaring; het voelt goed om ‘de man met de antwoorden’ te zijn, maar daarvoor is niet veel geestelijke kracht nodig.

Er is wèl geestelijke kracht voor nodig om de zwakheden van anderen te (ver-)dragen. Ik geloof dat geestelijke kracht door God en door de Bijbel wordt afgemeten aan ons vermogen om de zwakheden van anderen werkelijk te dragen en hen te steunen. Hoe meer we hiertoe in staat zijn, hoe groter onze geestelijke kracht. Voor mij persoonlijk is dit nooit gemakkelijk geweest.

Deze houding is precies tegenovergesteld aan de geest en de mentaliteit van deze eeuw. De geest van deze tijd zegt: ,,Pak wat je kunt voor jezelf. Laten de zwakken voor zichzelf zorgen’’. Als christenen schrijven we de zwakken niet af. We stoppen hen ook niet weg in een instituut waar we nooit meer iets van hen horen, of waar we nooit meer naar hen hoeven omzien.

Eén van de meest opvallende kenmerken van de eerste christenen was hun zorg voor de zwakken. Zij verzorgden en verpleegden de zieken, in plaats van hen af te schrijven. Dat maakte diepe indruk op de wereld van toen. Men kon niet begrijpen dat deze christenen omkeken naar mensen die zelf niets te bieden hadden - mensen die alleen maar een blok aan het been waren. Ik ben gaan inzien, dat als we zwakke, afhankelijke mensen aan de kant schuiven, dat geen teken is van kracht, maar van zwakheid.

Ook geestelijk geldt deze wet. Juist door de afhankelijke, de gehandicapte, de gebrekkige, de zwakke gelovigen, wordt onze geestelijke kracht getest. Als ik christen ben, dan is niet mijn eerste doel eruit te halen wat erin zit voor mij, maar mijn eerste doel is Jezus Christus te behagen in alles wat ik doe. Als we er eenmaal een levensstijl van maken om Jezus blij te maken met alles wat we doen, dan zal ons leven automatisch in niets meer lijken op het leven van de onbekeerden om ons heen. Het behagen van Jezus op zichzelf zal ons al anders maken.


Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil groeien in geestelijke kracht. Wilt U mij de waarheid uit Romeinen 15:1 te binnen brengen als ik geconfronteerd wordt met iemand die zwak is, en help mij om ervoor te kiezen dit te dragen en te zorgen voor de zwakken, en niet voor mijn eigen belang te kiezen, want daarmee kan ik U blij maken. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZWEDEN

  • Het werk hier blijft groeien. Bid dat de 10 nieuwe Zweedse boeken van Derek met succes verspreid zullen worden onder kerkleiders, bedieningen en boekwinkels.
  • Bid om een brede acceptatie van Dereks onderwijs, en een verlangen om het te gebruiken en te delen.