Shop Doneer

De Man met het plan

Leestijd: 2 min.
Iemand zei eens over Jezus: ,,Hij is de man met het plan." Jezus is de raadsheer, de topadviseur, de advocaat, degene met het antwoord. Hij is degene die je kan laten zien wat je moet doen als niemand anders dat kan. Als je het in je leven soms echt niet meer weet en goede raad nodig hebt, onthoud dan dat Jezus jouw topconsultant en wonderbare raadgever wil zijn!
Het woord 'wonderbaar' veronderstelt iets bijzonders, iets bovennatuurlijks. Dat Jezus de wonderbare raadgever is, zegt dus iets over Hem:
  1. 1. Zijn advies heeft een bovennatuurlijk gehalte. Het is veel meer dan zomaar wat psychologisch inzicht of menselijke goede raad.
  2. 2. Zijn raad komt vanuit zuivere onderscheiding. Hij is de Zoon van God, Hij overziet de tijd en de eeuwigheid. Hij kent jouw hele leven en doorgrondt alle dingen en ieder hart.
  3. 3. Zijn raad geeft sturing en richting. Jezus ziet en doorgrondt niet alleen het probleem, maar Hij biedt ook de oplossing. Hij geeft bovennatuurlijke raad, richting en advies!
Dagelijks zien we om ons heen hoe belangrijk goed, betrouwbaar advies is. We kunnen ons laten adviseren op allerlei gebieden: studiekeuze, financiën, partnerkeuze, hypotheek en verzekeringen, carrièreplanning, noem maar op. Al dit soort keuzes hebben grote invloed op ons leven. Dan is het geweldig om te kunnen terugvallen op een totaal integere topadviseur, waarvan je honderd procent zeker weet dat Hij jouw belang zoekt. Zo'n raadgever is Jezus!
Laten we eens goed tot ons laten doordringen wat die drie aspecten van Jezus' status van WONDERBAAR betekent voor ons persoonlijk:
  1. De adviezen die Hij voor je heeft, overstijgen iedere menselijke wijsheid. De waarheden en principes die Hij ons leert in zijn Woord en die Hij ons te binnen brengt door Zijn Geest, hebben bovennatuurlijke kracht.
  2. God die boven de tijd staat en jouw toekomst kent, kan jou beter adviseren die wie anders ook. Als jouw eigen gedachten misschien verward zijn of je blik vertroebeld is door bijvoorbeeld moeilijkheden, pijn of misleiding van anderen, dan heb je in Hem iemand die zuiver en scherp ziet wat voor jou het beste is.
  3. Zijn raad is sturend en richtinggevend voor je leven. Hij is de Man met het Plan - ook voor jouw leven. De vraag is: Durf je Hem te vertrouwen?
Neem een hartsbesluit je leven in handen te leggen van de Wonderbare Raadsman Jezus!

Here Jezus, ik besluit dat ik inderdaad U wil kennen als mijn wonderbare raadgever, U bent de Man met het Plan voor mijn leven. Wat een heerlijke rijkdom dat ik U mag kennen, en veilig ben bij de topadviseur met bovennatuurlijk advies. Help mij U te verstaan, Heer Jezus.