Shop Doneer

De nabijheid van God

Leestijd: 1 min.

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben, maar alle goddelozen vaagt Hij weg. (Psalm 145:18-20)

Het is belangrijk dat je de waarheid van deze psalmtekst begrijpt: de Heer is nabij allen die Hem aanroepen. Iemand heeft het ooit uitgedrukt als volgt: de Heer is maar één gebed van je verwijderd. Misschien is God soms voor je gevoel ver weg, maar alles wat je hoeft te doen, is Hem aanroepen. Begin te bidden tot Hem, en het gevoel dat Hij ver weg is, zal verdwijnen. Je krijgt een levend contact met God.

Voor mij is dat één van de wonderen van het geloofsleven – ik kan gewoon mijn ogen dicht doen, mijn hoofd buigen, en onmiddellijk door gebed in contact zijn met de Almachtige God!

De Heer is allen nabij die Hem aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen. Als mijn hart oprecht is, met eerbiedige vrees en ontzag voor God, dan zal Hij het verlangen van mijn hart dat ik in mijn gebed uitspreek, vervullen. En als ik tot Hem roep om hulp, dan verlost Hij mij, Hij waakt over mij, want ik ben Hem toegewijd. Dat geldt voor een ieder van ons.

Dus, als je je eenzaam voelt of verward, en je weet niet welke kant je uit moet, bedenk dan: God is maar één gebed bij me vandaan. De Heer is allen nabij die Hem aanroepen. Er zijn geen uitzonderingen. Probeer het, roep Hem aan, en zie wat Hij voor je gaat doen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wilt U mij diep doordringen van de waarheid in Psalm 145, dat als ik U aanroep, dan zult U mij bevrijden! Heer, leert U mij alstublieft dat geheim, om midden in de drukte van het leven en alles wat me bezighoudt, af en toe mijn ogen te sluiten en even bij U te zijn… Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SLOWAKIJE

Bid dat het recent herdrukte boek De kracht van proclamatie christenen in Slowakije zal leren hoe ze het Woord van God in hun dagelijks leven kunnen toepassen om te leven in overwinning.