Shop Doneer

De nieuwe mens aandoen

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Mijn oude mens is ter dood gebracht in Christus, zodat de nieuwe mens in mij zou opstaan.
Religie probeert mensen van buiten naar binnen te veranderen: lange rokken, iets op je hoofd zetten, make-up weggooien, haar langer maken, of wat dan ook. Maar als het niet van binnenuit komt, dan is het lege, uiterlijke religie. God werkt echter precies tegenovergesteld. Hij verandert mensen van binnenuit. Hij begint met ons denken en zegt:
,,Als je iets blijvends in je leven wilt zien veranderen, dan moet je op een andere manier gaan denken. Een andere Geest moet toegang krijgen tot je denken. Je bent onder de misleiding van satan geweest; nu moet je je openstellen voor de Geest van de waarheid, de Heilige Geest." Als gevolg daarvan zijn we in staat om de nieuwe mens aan te doen, de tegenhanger van de oude mens.
In Efeze 4:24 staat:
Doe de nieuwe mens aan die geschapen is naar Gods beeld, in werkelijke gerechtigheid en heiligheid (NASB).
Deze nieuwe mens is geschapen naar Gods beeld, in ware gerechtigheid en heiligheid. De nieuwe mens is geschapen volgens Gods plan, naar Gods standaard en naar Zijn beeld. De oude mens is het product van satans misleiding; de nieuwe mens is het product van Gods waarheid.
Het is opvallend dat satan tot het menselijk ras kwam in de vorm van een slang. In zijn aard is een slang een kronkelig, gekromd dier, en ik denk dat dat levendig schetst wie de duivel is - hij is een kronkelig, krom denkend onderkruipsel. Maar let op, hij is heel sluw om ook jouw denken in rare kronkels te brengen en je heel subtiel af te leiden van Gods waarheid. Daarom komt hij komt nooit met de hele waarheid, maar vaak een klein stukje waarheid, vermengd met leugen. Daarmee probeert hij je oude mens aan te spreken, die zelfgericht is en niet gericht op God. Het woord dat de oude mens het best beschrijft is 'verdorven'. Die oude mens moeten we afleggen en de nieuwe aandoen. De woorden die de nieuwe mens het best omschrijven, zijn 'gerechtigheid' en 'heilig'. En dat is ook waar je uitkomt als je al je gedachten toetst aan de waarheid van Gods Woord.

Heer Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik belijd dat ik de oude mens afleg en de nieuwe mens aandoe; ik proclameer dat mijn oude mens ter dood is gebracht in Christus opdat de nieuwe mens in mij tevoorschijn mag komen. Amen.