Shop Doneer

De nieuwe mens leeft!

Leestijd: 2 min.

De omwisseling waar we ons deze week mee bezighouden, is die van de oude naar de nieuwe mens. De oude mens is met Christus gestorven aan het kruis, zodat in ruil daarvoor de nieuwe mens nu in ons kan leven. Dit thema zien we in het Nieuwe Testament voortdurend terugkomen, maar in veel gemeenten vandaag wordt het maar zo heel af en toe aangestipt. Het contrast tussen de oude mens die stierf aan het kruis, en de nieuwe mens die is opgestaan met Christus, wordt duidelijk aan de hand van Jezus' opstanding.

De kruisiging van Jezus is een historische gebeurtenis die daadwerkelijk plaatsvond in de geschiedenis. Het is geweldig opbouwend voor je geloof als je hier even bij stilstaat. Het is echt gebeurd! Het is waar, of men er nu in gelooft of niet, en of we het nu weten of niet. Maar als we het weten en erin geloven, heeft het een onvoorstelbare invloed op ons leven. In Romeinen 6:6 stelt Paulus dat

... onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de ​zonde​ tenietgedaan zou worden en wij niet meer als ​slaaf​ de ​zonde​ zouden dienen.

Het lichaam van de zonde is tenietgedaan, oftewel, is buiten werking gesteld.

De slavernij, die de zonde tot onze meester maakte, wordt beëindigd als we ons realiseren dat onze oude mens is gestorven en de nieuwe mens nu in ons leeft. Als we ons dit echter niet realiseren, het niet echt geloven en er niet naar handelen, dan is er geen volledige ontsnapping aan de slavernij. Het sterven van onze oude mens is de enige weg uit de gebondenheid aan de slavernij van de zonde.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor de omwisseling aan het kruis. Ik spreek uit dat mijn slavernij aan de zonde is beëindigd, omdat mijn oude mens ter dood is gebracht in Christus. Dank U wel dat de nieuwe mens in mij is opgestaan, en dat ik daarnaar leven mag door de kracht van de Heilige Geest. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.