Shop Doneer

De noodzaak van dankbaarheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal mijn dankbaarheid tonen
Als we de situatie in de wereld om ons heen bekijken, dan is het duidelijk dat we leven in de laatste dagen. We weten dat het zal gaan schudden (zie Hebreeën 12:26,27). Laten we vooral eens kijken naar de instorting van karakter en de normen en waarden. Paulus schreef:
En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van (zin-)genot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Keer u ook van hen af.(2 Timoteüs 3:1-5)
Hier staat een afschrikwekkende lijst van morele gebreken en degeneratie van het menselijk karakter, die het einde van dit tijdperk markeren. Ik voorspel dat als je deze lijst doorneemt, je al snel zult zien dat deze neergaande spiraal al ruimschoots is begonnen in deze tijd. In het midden van de lijst staat: Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Het woord 'ondankbaar' staat vlak voor het woord 'onheilig'; dat is niet zomaar, daar zit een logisch verband in. Je kunt niet heilig zijn en tegelijk ondankbaar, want onze God is een verterend vuur (zie Hebreeën 12:29). God verlangt dat wij Hem dienen in heiligheid, dat is passend. We moeten Hem ook dienen met dankbaarheid en onze dank naar Hem uiten in zijn aanwezigheid.
Laten we dus dankbaarheid tonen, zodat we Hem op een aanvaardbare wijze dienen, met ontzag en de vreze des Heren (zie vers 28).

Dank U Heer voor alles wat U voor mij heeft gedaan. Ik proclameer dat, omdat onze God een verterend vuur is, ik Hem zal dienen met heiligheid en dankbaarheid. Ik zal mijn dankbaarheid tonen. Amen.