Shop Doneer

De onveranderlijke

Leestijd: 2 min.
De persoonlijke naam waar we gisteren over leerden, Jahweh of HEER, komt voor het eerst voor in Genesis 2:7, waar de schepping van de mens beschreven staat:
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Het woord 'mens' is in het Hebreeuws 'adam'. Dit is ook een persoonlijke naam. De persoonlijke naam 'Jahweh' (God) maakte de persoonlijke naam 'Adam' (mens). Dit benadrukt zowel de persoonlijkheid van God als van de mensen. Een persoonlijk God maakte een persoonlijk mens. Waarom? Met welk doel? Voor een wederzijdse relatie! Dus het gebruik van de naam 'Jahweh' op deze plaats, brengt het feit naar voren dat God, als persoon, de mens schiep, als persoon. Het laat zien dat God vanaf het allereerste begin verlangde naar een persoonlijke relatie met de mens. We zouden het als volgt kunnen samenvatten: 'Elohim' beschrijft het algemene karakter van de Schepper van het universum. Het beschrijft zijn grootsheid. 'Jahweh' beschrijft de persoonlijke Schepper van de mens.
Het eerste aspect van de heilige naam Jahweh is dus dat het een persoonlijke naam is. Het maakt ons duidelijk dat God een echt persoon is. Niet iets abstracts, niet slechts een vaag superieur wezen dat ver weg is, maar een persoon.
Het tweede wat deze naam benadrukt, is dat degene die zo genoemd wordt eeuwig en onveranderlijk is. Dit blijkt uit het gebruik van het werkwoord 'zijn'. Hij is degene die is en Hij zal zijn die Hij zal zijn. In zekere zin komt God, verleden, heden en toekomst, samen in de eeuwigheid.
Dus het onveranderlijke, eeuwige karakter van 'Jahweh' wordt ook omvat in deze naam. Aan het einde van het Oude Testament laat de Heer dit zelf zien. In Maleachi 3 zegt Hij tegen Israël:
Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd (Maleachi 3:6, NBG).
Het overleven van Israël hangt af van de eeuwige, onveranderlijke trouw van de Heer. Dit vers mag overigens ook nog op een andere manier vertaald worden: 'Ik ben de HEER, Ik verander niet.' Persoonlijk geef ik de voorkeur aan die vertaling. Ze omschrijft namelijk de essentie van zijn naam. Hij is de eeuwige, de onveranderlijke.

Heer, in ons leven kan voortdurend alles veranderen, alleen U, onze persoonlijke, eeuwige God verandert niet. Dank U dat U dit zegt in uw Woord, maar deze waarheid ook grondvest in mijn hart!