Shop Doneer

De onzichtbare dingen zijn reëel en eeuwig

Leestijd: 3 min.
Nu we de rol van Gods Gemeente als zout en licht - een stad op een berg - hebben bekeken, gaan we verder met het bestuderen van onze positie, onze voorrechten en de verantwoordelijkheid die God ons als christenen heeft gegeven. De komende dagen zullen we ons concentreren op de belangrijkste Bijbelse reden waarom van alle instanties in de wereld, alleen de Gemeente het vermogen heeft om de wereldsituatie effectief en positief te veranderen.
Opgesteld in geestelijke oorlogvoering
Laten we, om van deze waarheid goed doordrongen te zijn, kijken naar Efeze 6:12. Volgens mij zijn bijna alle Bijbelcommentatoren het erover eens dat waar Paulus 'wij' zegt, hij het heeft over alle christenen. Hij richt zich niet tot één bepaalde groep mensen, maar tot christenen in het algemeen, inclusief jou en mij:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12)
Vanaf ongeveer mijn tiende jaar heb ik Grieks gestudeerd. Daardoor kan ik dit vers ook met andere woorden uitdrukken, die beter passen bij de oorspronkelijke betekenis en het begrijpelijker maken:
Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden of 'heerschappijen'; tegen machten, of autoriteiten; tegen de wereldheersers van de aanwezige duisternis; tegen geesten van wetteloosheid in hemelse plaatsen, of de hemelse gewesten.
Allereerst, merk op dat wij als christenen betrokken zijn in een geestelijke worstelwedstrijd. Dit is geen situatie waar we voor kunnen kiezen of waarin we ook andere mogelijkheden hebben. Als we christen zijn, dan worstelen we; we hebben geen keus. Het is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk. Wie christen wordt, raakt automatisch betrokken in een enorm, wereldomspannend geestelijk conflict. Ik geloof dat het beeld van een worstelwedstrijd, dat Paulus hier overnam uit de klassieke Olympische Spelen, heel belangrijk is. Waarom? Omdat worstelen de meest intensieve en de meest veeleisende is van alle vormen van strijd. Het is allesomvattend, want het vereist de totale, volledige inzet van de hele persoon. En dat is precies hoe het is in de geestelijke realiteit: het is een totaal conflict - met geest, ziel en lichaam, die alle drie betrokken zijn in een machtige strijd tegen onzienlijke geestelijke machten in het hemelrijk.
Let ook op de nadruk die ligt op het feit dat wij niet vechten tegen mensen van vlees en bloed. De tegenstander is niet die persoon op je werk, een medechristen in je gemeente, een politieke tegenstander, en zelfs niet de dictator van een ander land. Je tegenstander is ook zeker niet je man of vrouw...! Ons gevecht is niet tegen menselijke figuren. Het zijn wel personen, maar het zijn geestelijke personen - 'personen zonder lichaam'. Deze geestelijke personen bestaan werkelijk, in een onzichtbaar rijk; een realiteit die niet zichtbaar is voor ons natuurlijke oog. Toch is dit rijk heel reëel. Sterker nog, het is nog echter dan de zichtbare wereld. De apostel Paulus zei immers: want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig (2 Korinthe 4:18). De dingen die we kunnen zien, zijn tijdelijk. Ze zijn vergankelijk, niet blijvend. Maar de dingen in de onzichtbare geestelijke wereld zijn blijvend. De zichtbare, tijdelijke dingen zullen voorbij gaan. De onzichtbare, geestelijke dingen zullen altijd blijven bestaan.

Heer Jezus, Ik besef dat ik betrokken ben in de geestelijke oorlog om Uw overwinning ook hier op aarde in de geestelijke werkelijkheid gestalte te zien krijgen. Leer mij om effectief te zijn in die strijd, zodat Uw licht zichtbaar wordt in de aanwezige duisternis. In Uw naam proclameer ik dat het werk van de geesten van wetteloosheid in hemelse plaatsen gebroken wordt en Uw koningschap zichtbaar. Amen.