Shop Doneer

De opstanding is een opstanding van ons lichaam

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 276


(Wanneer) het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.
Prediker 12:7

De opstanding is een opstanding van ons lichaam

In Genesis 2:7 worden ons verdere details gegeven over de oorspronkelijke schepping van de mens: Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (of ziel).
Hier zien we dat de totale persoonlijkheid van de mens zijn oorsprong heeft in twee absoluut te onderscheiden en gescheiden bronnen. Het fysieke, materiële deel van de mens - zijn lichaam - is gevormd uit het stof van de aarde. Het onzichtbare, immateriële deel van de mens heeft zijn oorsprong in de adem van de almachtige God. Dit onzichtbare, immateriële deel van de mens wordt hier genoemd ‘de ziel’. Maar zoals we al hebben gezegd, in andere passages van de Schrift wordt het vollediger gedefinieerd als de combinatie van geest en ziel samen.
De Bijbel laat zien dat geest en ziel niet identiek zijn, maar dat het twee onderscheiden elementen zijn die samen het immateriële deel van de mens vormen. Het valt echter buiten het kader van deze studie, om te proberen een precieze lijn te trekken om de geest en de ziel van de mens mee af te bakenen.
Voor vandaag is het voldoende te zeggen dat de totale menselijke persoonlijkheid twee verschillende oorsprongen heeft. Het fysieke, stoffelijke deel van de mens (zijn lichaam) is van beneden - van de aarde. Het onzichtbare, onstoffelijke deel van de mens (zijn geest en ziel) is van boven - van God zelf.
Bij de dood wordt het onzichtbare, niet stoffelijke element van de mens (zijn geest en ziel) losgemaakt van het aarden vat. Daarna, door het proces van het begraven, wordt het stoffelijke deel van de mens (zijn lichaam) weer aan de aarde toevertrouwd waaruit het is gekomen; en door het proces van ontbinding keert het weer terug tot zijn oorspronkelijke elementen. Zelfs wanneer er geen werkelijk begraafproces is, wordt het lichaam van de mens, na zijn dood, altijd onderworpen aan het een of andere proces van uiteenvallen of ontbinding, dat het uiteindelijk terugbrengt tot zijn oorspronkelijke stoffelijke elementen.
Heer, dank U wel dat U ons door Uw Woord volledig meeneemt in het totale proces van wat er met ons mensen gebeurt, ook na de dood. En dank U wel dat dit voor christenen een boodschap is van hoop en eeuwig leven… Wilt U die waarheid ook door mijn getuigenis bij nog veel meer mensen bekendmaken? Amen.