sluit
Shop Doneer

Onszelf aanbieden

Leestijd: 2 min.

Gods oplossing voor onze oude mens, de oude natuur, kan in één woord worden samengevat: 'executie'. Executie is wat er plaatsvond aan het kruis, waar Jezus stierf en waar onze oude mens met Hem gekruisigd werd. Maar hoe passen we die oplossing toe in ons eigen leven?

Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de Wet, maar onder de genade. (Romeinen 6:12-14)

Paulus' instructies kunnen alleen worden opgevolgd door hen die hun geloof in Jezus hebben gesteld en die Zijn plaatsvervangende offer voor hun leven hebben aanvaard. Iemand zei eens: 'Als je naar de hemel wilt gaan, dan moet je leren nee zeggen'. Dat is een belangrijke waarheid. Paulus zei dat we een radicaal standpunt moeten innemen tegen de zonde. Satan kan prima onderscheid maken tussen de woorden die we 'slechts' uitspreken en de woorden die we echt menen. Door geloof in Jezus wordt onze wil bevrijd van de zonde die vroeger over ons heerste. Daarna wordt het onze verantwoordelijkheid om onze wil op de juiste manier te trainen. God doet dat niet voor ons. Dit is het punt waarop we onze eigen verantwoordelijkheid moeten herkennen en onze wil gaan beheersen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik neem mijn positie in en spreek uit dat de zonde en satan geen macht meer over mij hebben. Ik proclameer dat de leden van mijn lichaam werktuigen zijn voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.