Shop Doneer

De oude, zondige mens vervangen

Leestijd: 2 min.

Om te voorzien in volledige bevrijding van de overheersing van de zonde, moest God afrekenen met drie dingen. Ten eerste moest Hij afrekenen met de zonden die we allemaal hebben begaan. Omdat Jezus de volle prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis, kan God ons vergeven zonder Zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te doen. De eerste voorziening is dus vergeving.

Daarna moest God ook afrekenen met de verdorven natuur in ons, die ervoor zorgde dat we door bleven gaan met onze zonden. De voorziening die Hij hiervoor trof was executie – onze oude, zondige natuur werd ter dood gebracht. Het goede nieuws is echter dat die executie bijna tweeduizend jaar geleden al werd uitgevoerd, namelijk in Jezus, toen Hij voor ons stierf aan het kruis.

Maar daar houdt het niet op. Gods bedoeling is om die oude, zondige mens te vervangen met een nieuwe, door Hem geschapen mens. Deze derde voorziening noemt Paulus in Efeze 4:22-24:

...namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid.

Helaas kunnen we er niet van uit gaan dat onze oude mens zich zonder slag of stoot gewonnen geeft en sterft. Integendeel, hij zal zich verzetten – en heftig ook – om zijn controle over ons te herwinnen. Daarom schrijft Paulus in Kolossenzen 3:3:

...want u bent gestorven en uw leven is met ​Christus​ verborgen in God.

En in vers 5:

Dood dan uw leden die op de aarde zijn...

We moeten gaan staan in geloof dat de dood van onze oude mens een volbracht feit is, en we moeten zijn pogingen om de controle terug te krijgen, actief weerstaan.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor Uw vergeving. Ik verklaar dat Jezus aan het kruis mijn zondige natuur gedood heeft en die heeft vervangen met een nieuwe schepping. Daarom weersta ik de pogingen van mijn oude mens om opnieuw de controle over te nemen in mijn leven. In Jezus ben ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.