Shop Doneer

De overwinning vieren, altijd en overal

Leestijd: 3 min.

We hebben gezien dat de Gemeente een unieke positie en verantwoordelijkheid heeft, als zout en licht in deze wereld. Ik moedig je aan om Mattheüs 5:13 hardop te lezen en het je eigen te maken:

Wij zijn het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Wij deugen nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Als Gemeente van Christus zijn we een beslissende factor. Het lot van mensen, landen en beschavingen hangt van ons af. Hun lot wordt beslecht door machten in de onzichtbare, geestelijke wereld. Alleen de Gemeente kan in die geestelijke realiteit ingrijpen. Met geestelijke wapens kunnen we deze kwade machten overwinnen en verandering brengen in het lot van mensen, landen en beschavingen. In Jezus zijn we aansprakelijk voor de geestelijke en politieke toestand van ons land.

Op basis waarvan kunnen we dit doen? Op basis van het feit dat Jezus door Zijn dood en opstanding de machten van het kwaad overwon en hen openlijk te schande maakte. Hij deed dit als onze vertegenwoordiger (de laatste Adam, Degene die het hele ras van Adam vertegenwoordigde) door alles op Zich te nemen: al onze schuld en falen, ieder oordeel over ons en elke zware last die de zonde op ons heeft gelegd. Hij versloeg onze vijand in een directe, openlijke confrontatie en stond weer op als onze Vertegenwoordiger en Hoofd van een nieuwe familielijn, om ons overwinning te brengen. Paulus beschreef deze waarheid als volgt:

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)

Christus heeft over overheden en machten getriomfeerd en hen openlijk te schande gemaakt. Het woord 'triomf' betekent hier 'een publieke, officiële viering van een overwinning die al behaald is'. Vandaar dat andere vertalingen spreken van zegevieren; we vieren de zege, de overwinning! Dat begrip 'zegevieren' of 'triomf' is niet hetzelfde als overwinnen. Overwinnen is het winnen van de strijd. Triomf is het vieren van die overwinning.

Christus heeft openlijk getriomfeerd over overheden en machten. Deze woordkeus van Paulus' verwijzing komt van een gebruik in het oude Rome. Wanneer een generaal heel succesvol was geweest in een veldtocht, eerde de senaat van Rome zijn 'triomf' officieel en openlijk. In een ereparade werd hij door de straten van een stad gevoerd. De burgers van Rome keken toe en applaudisseerden als hij voorbijging. Achter de generaal aan volgde het bewijs van zijn veroveringen... in ketenen! Alle koningen of grote militaire leiders die hij had overwonnen, liepen geketend achter zijn rijtuig aan. Achter hen aan kwamen, rang na rang, de krijgsgevangenen. Paulus betrok dit aansprekende beeld op Jezus Christus. Stel je Christus voor in het rijtuig, Hij heeft aan het kruis alle vijanden verslagen en leidt ze nu naar openlijke onderwerping. Dit is het beeld waaraan de gelovigen in Paulus' tijd dachten bij het woord 'triomf'. En zo moeten wij het ook zien. Het is de openlijke, officiële viering van een overwinning die al is behaald. Door Zijn offer aan het kruis, heeft Jezus satan en al zijn overheden en machten achter Hem geleid in een openlijke vernedering en onderwerping.

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. (2 Korinthiërs 2:14)

Christus heeft al getriomfeerd, maar deze uitspraak vertelt ons dat God ons altijd doet triomferen in Christus. Het einde van het vers zegt 'op iedere plaats'. Daarmee is dus niets uitgesloten! God doet ons altijd triomferen in Christus.


Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, helpt U mij om me hier steeds dieper en steeds opnieuw van bewust te zijn: op elke plaats, op elk moment, in iedere situatie of omstandigheid, doet U mij triomferen, omdat ik deel heb aan de ultieme overwinning die U aan het kruis voor mij heeft behaald. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Blijf bidden voor het project omtrent de Pular-vertaling, deze heeft wat vertraging opgelopen door de pandemie en politieke onrust in West-Afrika.
  • Veel onderwijsbronnen zijn gratis weggeven. Bid dat zij die het kunnen, wat terug zullen geven en ons financieel steunen.
  • Blijf bidden voor Michaël, de zoon van René (directeur DPM Frankrijk), die ons team versterkt sinds januari, en voor de andere teamleden. Dat zij mogen werken met de zalving van de Heer en Zijn motivatie.