sluit
Shop Doneer

De overwinning vieren - altijd en overal!

Leestijd: 4 min.

We hebben tot nu toe gezien dat de Gemeente een unieke positie en verantwoordelijkheid heeft, als zout en licht in deze wereld. Laten we nog eens Mattheüs 5:13 lezen op de manier die ons aanspreekt op onze verantwoordelijkheid en die ons confronteert. Ik moedig je aan om deze tekst hardop uit te spreken. Ben je er klaar voor?

Wij zijn het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Wij deugen nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. (Mattheüs 5:13)

Als Gemeente van Jezus Christus zijn jij en ik een beslissende factor. Het lot van mensen, landen en beschavingen hangt van ons af. De belangrijkste reden is dat het lot van mensen en landen beslecht wordt door geestelijke machten in de onzichtbare geestelijke wereld. Alleen de Gemeente is in staat om in die geestelijke realiteit in te grijpen.

Met geestelijke wapens kunnen we deze kwade machten overwinnen, en zo de invloeden en machten die op de mensen inwerken, veranderen. Op deze manier kunnen we voor Gods glorie positieve verandering brengen in het lot van mensen, landen en beschavingen. In het bijzonder wil ik erop wijzen dat wij, als kinderen van God in Jezus, aansprakelijk zijn voor de algehele toestand van het land waar we in leven - welk land dat ook is - zowel op politiek als geestelijk niveau.

Wat is de basis van onze macht en autoriteit, om effectief te kunnen ingrijpen in de geestelijke realiteit? Het is het feit dat Jezus Christus de machten van het kwaad overwonnen heeft en door Zijn dood en opstanding openlijk te schande heeft gemaakt. Hij deed dit als onze vertegenwoordiger - de laatste Adam, Degene die het hele ras van Adam vertegenwoordigde, door alles op Zich te nemen: al onze schuld, al ons falen, alle oordeel over ons, en elke zware last die de zonde op ons heeft gelegd. Hij ontmoette onze vijand in een directe, persoonlijke, openlijke confrontatie, versloeg hem, en stond weer op als onze vertegenwoordiger en als het Hoofd van een nieuwe familielijn, om ons overwinning te brengen. Paulus beschreef deze waarheid als volgt:

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)

Jezus Christus heeft over overheden en machten getriomfeerd en ze aan het kruis openlijk te schande gemaakt. Het woord 'triomf' in deze zin betekent 'een publieke, officiële viering van een overwinning die al behaald is' - vandaar dat andere vertalingen spreken van zege-vieren; we vieren de zege, de overwinning! Dat begrip 'zege-vieren' of 'triomf' is niet hetzelfde als overwinnen. Overwinnen is het winnen van de strijd. Triomf is het vieren van die overwinning. Christus heeft openlijk getriomfeerd over overheden en machten. Hij leidt een open triomftocht en deze vijanden lopen, gebonden in ketenen, achter Hem aan. Deze woordkeus van Paulus' verwijzing komt van een gebruik in het oude Rome. Daar was het gewoon dat wanneer een generaal heel succesvol was geweest in een veldtocht - door nieuw grondgebied te veroveren of door grote vijanden te verslaan - de senaat van Rome zijn 'triomf' officieel en openlijk eerde. Hij werd dan in een rijtuig gezet, en in een ereparade door de straten van een stad gevoerd. De burgers van Rome stonden langs de weg en applaudisseerden voor hem als hij voorbijging. Achter de generaal aan volgde het bewijs van zijn veroveringen... in ketenen! Alle koningen of grote militaire leiders die hij had overwonnen, liepen geketend achter zijn rijtuig aan. Achter hen aan kwamen, rang na rang, de krijgsgevangenen. Paulus betrok dit aansprekende beeld op Jezus Christus. Stel je Christus voor in het rijtuig, Hij heeft aan het kruis alle vijanden verslagen en leidt ze nu naar openlijke onderwerping. Dit is het beeld waaraan de gelovigen in Paulus' tijd dachten bij het woord 'triomf'. En zo moeten wij het ook zien. Het is de openlijke, officiële viering van een overwinning die al is behaald. Alle machten die al verslagen zijn, worden tentoongesteld. Door Zijn offer aan het kruis, heeft Jezus satan en al zijn overheden en machten achter Hem geleid in een openlijke vernedering en onderwerping. Kijk tenslotte eens naar 2 Korinthiërs 2:14:

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.

Christus heeft al getriomfeerd, maar deze uitspraak vertelt ons dat God ons altijd doet triomferen in Christus. Het einde van het vers zegt 'op iedere plaats'. Als we ons bedenken dat dit vers 'altijd' en 'op iedere plaats' samenvoegt, dan is daarmee dus niets uitgesloten! God doet ons altijd triomferen in Christus.

Gebed van de dag

Heer Jezus Christus, helpt U mij om me hier steeds dieper en steeds opnieuw van bewust te zijn: op elke plaats, op elk moment, in iedere situatie of omstandigheid, doet U mij triomferen, omdat ik deel heb aan de ultieme overwinning die U aan het kruis voor mij heeft behaald. Amen.