Shop Doneer

De plaats van triomf!

Leestijd: 2 min.

Vandaag zullen we kijken naar een tweede Bijbels aspect van lofprijs: Het is een plaats van triomf! Psalm 106:47 laat zien hoe dankzegging, gevolgd door lofprijzing, Gods volk tot volkomen overwinning kan brengen:

Red ons, HEER, onze God, breng ons bijeen uit de andere volken, dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. (De King James Vertaling zegt hier: om in uw lof te triomferen)

Als we God prijzen, dan overwinnen wij. In de cultuur van het oude Rome was triomferen niet het behalen van een overwinning, maar het víeren van een overwinning die al behaald was. Dus als we God prijzen, dan vragen we Hem niet om de overwinning, maar we vieren het feit dat Hij reeds overwonnen heeft! Paulus dit het ook in 2 Corinthiërs 2:14:

God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.

In zo'n triomftocht werd de zegevierende generaal door de straten van Rome gereden, in een wagen die door een wit paard werd getrokken, terwijl al het volk langs de weg hem toejuichte. En de krijgsgevangenen, de verslagen vijanden, werden in ketenen achter hem aan meegevoerd.

Waar horen wij in dit plaatje? Wij zijn niet degenen die in ketenen worden meegevoerd achter de generaal, Jezus, die de overwinning heeft behaald. We staan zelfs niet langs de weg om Hem toe te juichen. Eerder rijden we in de wagen met Hem mee. En het prijzen van Hem, is als het instappen in de wagen, waarmee we de zege samen vieren!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel, dat ik niet langer geketend ben door de vijand, en zelfs niet uitsluitend toeschouwer van Uw overwinning, maar dat ik er door Uw genade zelf deel aan mag hebben. Daarom zing ik, daarom prijs ik, daarom eer ik U met mijn hele hart! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.