Shop Doneer

De plaats van volwassenheid

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Ik ben geadopteerd als kind van God
We zijn Gods kinderen en mogen Hem altijd 'Papa' blijven noemen. Maar het is niet Gods bedoeling dat we permanent blijven als kleine kinderen. Net als in het gewone leven blijf je altijd het kind van je ouders, maar je blijft je niet altijd gedragen als een klein kind. Zo heeft God ook een plan, om ons te doen opgroeien tot volwassen zonen en dochters. Hiervoor zijn we afhankelijk van de Heilige Geest. Zonder Hem kunnen we niet opgroeien of volwassen worden. Paulus schreef in Romeinen 8:14:
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Het woord dat hier staat voor kinderen, 'huios', is het woord voor een volwassen zoon - iemand die verantwoordelijkheid draagt in het huisgezin, die in staat is zijn eigen leven te leiden en die weet hoe hij in zijn Vaders huishouden moet handelen met gezag en autoriteit.
Hoe komen we op dit niveau van volwassenheid als kind van God? Paulus schreef:
Wie door de Geest van God geleid worden, zijn (volwassen) zonen van God (NASB-vertaling).
Dit is de tweede bediening van de Heilige Geest in ons leven als kind in Gods gezin: ons volwassen maken. De eerste is onze wedergeboorte, waardoor we opnieuw geboren worden als kind van God. De tweede is ons te leiden naar volwassenheid. Geleid worden door de Geest gebeurt echter niet van het ene op het andere moment - het is een proces. We moeten voortdurend door de Heilige Geest geleid worden, elke dag, ieder uur en in iedere situatie. Dat is de enige manier om te leven als volwassen zonen en dochters van God.
De tragedie is dat in de Gemeente van vandaag talloze mensen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest, nooit geleerd hebben om geleid te worden door diezelfde Geest. Ze bereiken dus nooit geestelijke volwassenheid. In zekere zin blijven ze altijd steken op het niveau van een klein kind. Dit is niet het gevolg van een gebrek aan Gods voorziening op dit gebied, maar van het feit dat mensen niet begrijpen hoe ze Gods voorzieningen moeten gebruiken. Gods voorziening om geestelijk volwassen te worden is je te laten leiden door de Geest.

Dank U Heer dat U mij in liefde hebt uitgekozen. Ik spreek uit dat ik volwassen wil worden en wil leren door Uw Geest geleid te worden, elke dag en in alle situaties. Ik ben geadopteerd als een kind van God. Amen.