Shop Doneer

De plaats waar God troont

Leestijd: 2 min.

Gisteren hebben we een begin gemaakt met het thema lofprijzing, en zagen we dat we alleen toegang krijgen tot Gods stad van vrede en rust, als we de poorten van lof binnengaan. Komende dagen zullen we kijken naar zeven Bijbelse feiten over lofprijs. Het kennen van deze principes zal je geloof opbouwen en je helpen groeien in het feest van lofprijzing.

Ten eerste: God woont in lofprijs!

In Psalm 22:4 richt David zich tot de Heer en zegt:

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (NBV)

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met 'troont', is ook het woord voor 'zitten in', 'verblijven in' of 'wonen in'. Als mensen ons vragen waar we wonen, dan zeggen we wel eens: ,,Wij zitten in Jeruzalem'', waarbij we dan het gewone Hebreeuwse woord voor 'wonen in' gebruiken. God verblijft - Hij woont - in onze lofprijs.

En als Hij dan verblijft, op wat voor zetel zit Hij dan? Op een troon. Een heel bekend lied zegt: Als wij aanbidden, bouw Uw troon. Kom Heer Jezus, en neem Uw plaats. Als wij God prijzen, dan bieden we Hem in feite een troon aan om op plaats te nemen. Maak dat nu eens heel persoonlijk; als je lofprijst - thuis, in de auto, of samen met andere gelovigen - stel je dan voor hoe je daarmee Jezus een troon aanbiedt om op plaats te nemen. Zo erken je Hem als de Koning van je leven.

God heeft in de hemel al een troon die voor eeuwig gevestigd is, maar als Hij Zijn hemelse troon verlaat om te verblijven onder Zijn kinderen op aarde, dan is het jouw en mijn lofprijs waar Hij op plaatsneemt en waarin Hij verblijft/woont!

Wil jij de Koning in je leven dichtbij ervaren? Bouw dan een troon voor de Koning der Koningen en de Heer der Heren - eer Hem als je Koning door Hem te prijzen met je stem. En hoe meer je lofprijst, hoe dieper je zijn koninklijke wijsheid en macht gaan begrijpen en ervaren. Dan is het ook niet moeilijk meer om te geloven dat God onze gebeden zal beantwoorden. Geloven dat jouw heerlijke, almachtige Koning wil en kan doen wat je van Hem vraagt, wordt dan heel natuurlijk!

Gebed van de dag

Heer, U bent mijn Koning en ik eer U! Ik ben verrukt over Uw grootheid, Uw oneindige grootheid en almacht. Help mij Heer, dat ik nooit tekort schiet in mijn lofzang voor U, want ik wil dat mijn leven een troon is van lofprijs voor U! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.