sluit
Shop Doneer

De poorten aan ons!

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens
Gisteren keken we naar wat Jezus tegen Petrus zei in Mattheüs 16:18: En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
Heel wat mensen hebben deze woorden van Jezus verkeerd begrepen. Op de een of andere manier zijn ze ervan uitgegaan dat Jezus Zijn Gemeente ziet als defensief, als een stad die belegerd is door satans strijdkrachten. De belofte uit deze Bijbeltekst hebben ze zo geïnterpreteerd, dat satan niet in staat zou zijn de poorten van die stad te forceren vóórdat Jezus zal terugkomen om Zijn Gemeente op te nemen. Dit is een volledig defensieve interpretatie en idee van hoe de Gemeente in deze wereld staat, maar het is een totaal verkeerd idee!
Jezus heeft de Gemeente offensief bedoeld, in de aanval, richting de poorten van satan! Jezus heeft beloofd dat die poorten geen stand zullen houden tegen de Gemeente en dat satan niet in staat zal zijn de Gemeente buiten te houden. Het is niet de Gemeente die satan probeert buiten te sluiten, maar satan die de Gemeente niet buiten de wereld kan sluiten. Jezus belooft ons dat we door onze gehoorzaamheid aan Hem als onze opperbevelhebber, in staat zullen zijn op te rukken om satans torens te bestormen, door zijn poorten heen te breken, zijn gevangenen vrij te krijgen en zijn buit te roven! Dat is de opdracht van de Gemeente, bij uitstek offensief en niet alleen maar verdedigend.
Het woord ‘poort’ heeft in de Bijbel grote betekenis.
Ten eerste: de poort is de plaats vanwaar uit raad, regering en rechtspraak komt. In Spreuken 31:23 staat bijvoorbeeld over de man die de echtgenoot is van een goede, trouwe echtgenote: Haar echtgenoot is bekend in de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land.
Hieruit blijkt - en dit wordt gestaafd door de historische wetenschap - dat de stadspoort de plaats was van waaruit de oudsten de stad regeerden en bestuurden. Als de Bijbel dus zegt dat de poorten van satan geen stand kunnen houden tegen de Gemeente, betekent dit dat het bestuur en de regering van satan het niet kan opnemen tegen de Gemeente, maar gedwarsboomd en in het nauw gebracht zal worden.
Ten tweede: als je een stad wilt veroveren, dan is de poort de meest logische plaats om aan te vallen, want die is zwakker dan de muur. In Jesaja 28:6 staat:
...en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort.
Het beeld dat hier wordt geschetst, is de Gemeente die een slachtpartij aanricht bij de poorten van het bolwerk van satan, en dat de poorten van satan de Gemeente niet zullen kunnen buiten houden. We moeten stoppen met onze defensieve denkpatronen, en aanvallend gaan denken. De overwinning is immers al behaald!

Heer, dank U wel dat alle raad, rechtspraak en regering in mijn leven niet voortkomt vanuit de poorten van de hel, maar vanuit de poorten van uw heilige stad, en die heten ‘lofprijs’ voor mijn grote Koning (Jesaja 60:18). Ik prijs uw naam voor uw regering in mijn leven! Amen!