Shop Doneer

De poorten van lof

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen hebben we gekeken naar dankzegging - in de komende dagen zullen we gaan kijken naar aspecten van lofprijs. Door dankzegging voor alle liefdevolle, goede dingen die God voor ons doet, erkennen we Gods goedheid. Door lofprijzing, onze gepaste reactie op Zijn ontzagwekkende Koningschap - erkennen we Gods grootheid. In Psalm 48:1 staat:

De Heere is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

Onze lofprijzing moet in overeenstemming zijn met Gods grootheid, oftewel, ze moet onmetelijk zijn. De kracht en de mogelijkheden die besloten liggen in lofprijs raken nooit uitgeput. Hoe meer we God prijzen, hoe meer we Zijn grootheid erkennen en hoe meer van Gods kracht er ook in ons dagelijks leven wordt vrijgezet. We kijken naar een belangrijk effect van lofprijs in ons leven...

* Toegang tot Gods stad

Jesaja 60 geeft een prachtig beeld van de stad Gods, de stad waar wij binnen mogen komen door de redding die Jezus' bloed voor ons heeft bewerkt. Jesaja 60:18:

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied.

Wij kunnen komen op een plaats waar geweld en verwoesting niet méér zijn dan vage echo's uit de verte; in de tegenwoordigheid van God hebben ze geen zeggingskracht. Als je op sommige momenten om je heen kijkt in de wereld om ons heen, dan beseffen we wat een geweldige plaats Gods stad is, waar geweld en verwoesting geen plaats meer hebben… Hoe kunnen we daar komen?

Gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof.

De muur die de tegenwoordigheid van God omringt heet Heil. Maar alle poorten hebben slechts één naam: Lof. Met andere woorden, als je binnen de muren van heil wilt komen, dan is Lof de poort waar je doorheen moet. Geen lof, geen toegang… Lof is de enige weg tot de directe tegenwoordigheid van God.

Als je het misschien moeilijk vindt om God te prijzen, probeer dan tijd te nemen om de Psalmen te lezen. 'Psalmen' betekent in het Hebreeuws 'Lofprijzingen'.

Het is verreweg het langste boek in de Bijbel, waardoor de Psalmen (lofprijzingen dus) tot een heel belangrijk element worden gemaakt van Gods totale openbaring. Lees de verschillende psalmen eens hardop als je alleen bent en zeg dan: "Heer, dit is mijn gebed. Het is een gebed dat door de Heilige Geest aan de psalmist gegeven werd en ik lees dit nu voor U". Ik geloof dat je al snel zult merken dat je lofprijzing veel natuurlijker wordt en dat je van lofprijs een gewoonte gaat maken.

Gebed van de dag

Heer, ik wil U loven en prijzen om Uw grootheid! U bent onmetelijk groot, de Schepper van hemel en aarde, die de sterren schiep met de adem van zijn mond! Dank U wel, almachtige, ontzagwekkend grote God, dat ik U Vader mag noemen en U mag benaderen als Uw kind!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.