Shop Doneer

De poorten van lofprijs

Leestijd: 1 min.
Ga zijn poorten binnen met een loflied,
zijn voorhoven met lofgezang;
loof Hem, prijs zijn Naam.
Want de HEERE is goed,
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid,
van geslacht tot geslacht zijn trouw.
(Psalm 100: 4-5)
Wat is het ontzettend belangrijk dat wij, ieder individueel, de weg naar Gods tegenwoordigheid kennen! Hoe gaan we Zijn poorten binnen? Hoe komen we in Zijn voorhoven? De psalmist laat ons de weg zien die God voorschrijft: we gaan met een loflied (NASB: danklied) Zijn poorten binnen, Zijn voorhoven met lofgezang. We kunnen Gods tegenwoordigheid alleen binnengaan als we tot Hem komen met een danklied en met lofgezang.
De profeet Jesaja vergelijkt Gods tegenwoordigheid met een stad. Hij zegt over die stad: maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof (Jesaja 60:18). De enige manier om binnen de muren van Gods heil (zijn redding en voorziening) te komen is via de poorten van lof. Tenzij we leren God te benaderen met lofprijs, hebben we geen toegang tot Gods tegenwoordigheid.
Geconfronteerd met deze voorwaarde, zijn we soms misschien geneigd om ons heen te kijken naar onze persoonlijke situatie en te vragen: "Wat heb ik eigenlijk om dankbaar voor te zijn? Waar zou ik Hem voor kunnen prijzen?" Misschien is er in onze directe omstandigheden op het eerste gezicht weinig of geen reden tot dankbaarheid. Maar juist dáár komt de psalmist ons te hulp. Hij geeft ons drie redenen voor dankbaarheid en lofprijzing, die volledig losstaan van onze omstandigheden.
In de eerste plaats: de HEERE is goed. Ten tweede: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En ten derde: van geslacht tot geslacht (is) Zijn trouw. Deze drie dingen zijn eeuwige, onveranderlijke waarheden. Als wij werkelijk geloven dat ze waar zijn, dan blijft ons geen andere keus: God voortdurend danken en prijzen.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik geloof in uw onveranderlijke goedheid, uw vriendelijkheid en uw eeuwige trouw. U bent altijd goed, Uw goedertierenheid, Uw liefdevolle vriendelijkheid (dit is een vertaling van het Engelse 'lovingkindness') is tot in eeuwigheid, en Uw trouw duurt tot in verre geslachten. Ik zal nooit ophouden U daarvoor te prijzen. Amen.