Shop Doneer

De prijs van vriendschap

Leestijd: 1 min.
God heeft zich totaal en onherroepelijk aan ons toegewijd door het offer van zijn Zoon. Maar tegelijk wordt de mate waarin wij Gods toewijding aan ons ervaren, mede bepaald door de mate waarin wij ons toewijden aan Hem. God wijdt zich nooit gedeeltelijk toe, en Hij wil ook niet dat wij ons gedeeltelijk toewijden aan Hem. God heeft de prijs van onze relatie met Hem vastgesteld; die prijs is alles wat we hebben.
Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn (Lukas 14:33).
Misschien vind je dit hard of onbuigzaam klinken, maar het is wel de realiteit die Jezus leerde. Laat me je twee dingen vertellen over het Koninkrijk van God. Ten eerste: God houdt nooit uitverkoop. Hij verlaagt nooit de prijs van zijn producten. Als je de relatie met God wil die Petrus, Paulus en Johannes hadden, dan moet je dezelfde prijs betalen als zij. God geeft geen korting. Hij wil jouw toewijding helemaal.
Het tweede feit over Gods Koninkrijk is positief: er is geen inflatie! De prijs gaat niet omhoog en niet omlaag. Die blijft altijd hetzelfde.
Het gevolg van onze toewijding aan God is vrede, zekerheid en vreugde. Wil je dat? Dan moet je ervoor kiezen. Jezus zei:
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij (Openbaring 3:20).
Let eens op de volgorde die Jezus aangeeft. Eerst geef je Jezus Zijn deel, daarna geeft Hij Zijn deel aan jou. Zoals Jezus tegen de Vader zei:al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij (Johannes 17:10)Ben je bereid een dergelijke toewijding aan God te maken?

Dank U Jezus dat U mij heeft verlost. Ik proclameer dat ik bereid ben om de prijs voor volledige toewijding te betalen voor mijn relatie met U, want ik ben een vriend van Christus. Amen.