Shop Doneer

De realiteit van zegen en vloek

Leestijd: 1 min.
Aan het kruis werd Christus een vloek gemaakt, zodat wij de zegen zouden mogen ontvangen. Om deze voorziening te kunnen ontvangen, is het nodig dat we begrijpen wat zegeningen en vloeken zijn. Als we die twee concepten niet begrijpen, zullen we niet in staat zijn om datgene wat Jezus voor ons verworven heeft ook echt te ervaren.
Hoewel je er in veel kerken nauwelijks over hoort spreken, zijn zowel de zegen als de vloek hoofdthema's in de Bijbel. Het woord 'zegenen' of 'zegen' komt meer dan 400 keer voor; het woord 'vloek' bijna 160 keer. De Bijbel heeft er dus veel over te zeggen. Beide begrippen vertegenwoordigen een absolute realiteit - zo realistisch dat Jezus tot een vloek moest worden gemaakt, zodat wij bevrijd kunnen worden van de vloek, en in plaats daarvan de zegen kunnen ontvangen.
Heel veel mensen - zelfs mensen in de wereld - hebben het idee dat het begrip zegen van God echt is, maar dat vloeken maar inbeelding zijn of iets hypothetisch. Dat is een onlogische gedachte. Als we denken in tegenstellingen dan is de eerste logische gedachte dat als het ene echt en reëel is, dan ook tegenovergestelde. Neem bijvoorbeeld de tegenstelling tussen dag en nacht. Als de dag reëel is, dan ook de nacht. Als hitte reëel is, dan is kou dat ook. Als het goede reëel is, dan ook het slechte. We kunnen niet het ene aanvaarden en het andere negeren. Zo is het ook met zegen en vloek. De zegen is reëel, dus de vloek ook.
De Bijbel leert ons veel over zegen en vloek, hoe ze werken, hoe je ze kunt herkennen in je leven, en hoe je van de vloek bevrijd kunt worden. Als we vloeken echter blijven negeren, dan zullen we daar zelf de prijs voor moeten betalen. We missen dan veel van de volkomen voorziening die God voor ons beschikbaar heeft gemaakt door de dood van Jezus die zich opofferde aan het kruis. Als we deze omwisseling niet begrijpen, dan missen we een belangrijk deel van wat Jezus voor ons heeft bewerkt.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik belijd mijn geloof in de realiteit van zegeningen en vloeken, zo echt, dat Jezus tot een vloek werd gemaakt, zodat ik de zegen zou kunnen binnentreden. Amen.