Shop Doneer

De rechtvaardige beloning

Leestijd: 3 min.

Nog even terugkijkend naar de brief die Paulus vanuit de gevangenis schreef aan Timotheüs, zegt Paulus dus eigenlijk dat hij de goede strijd heeft gestreden. Ik heb alles gedaan wat er

van me verlangd werd. Vervolgens kijkt hij vooruit naar de eeuwigheid. Het is alsof er in zijn cel een venster wordt geopend en hij verder kan zien dan de grijze muren om hem heen; alsof hij een blik kon werpen in een andere werkelijkheid.

Het valt me op dat Paulus hier spreekt over een rechtvaardige rechter. Hij wist dat hij - in de natuurlijke wereld - tegenover een onrechtvaardige rechter zou komen te staan die een onrechtvaardig vonnis over hem zou gaan uitspreken: de doodstraf. Maar feitelijk zegt hij door zijn woordkeus: ,,Dat is niet het laatste oordeel. Er ligt nog een oordeel in het verschiet. In de eeuwigheid zal ik staan voor de absoluut rechtvaardige rechter en Hij zal me de rechtvaardige beloning geven voor alles wat ik in Zijn dienst heb gedaan". Paulus had een zuiver vertrouwen en wist dat alles onder Gods controle was. Er was geen bitterheid en geen spijt. Wat was het geheim van zijn houding? Ik geloof dat dit prachtig wordt verwoord in het eerste hoofdstuk van de brief, als hij alles beschrijft waar hij doorheen is gegaan:

Ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. (2 Timotheüs 1:12, NBG)

Hier wil ik tot besluit van onze studie twee krachtige kernzinnen uit halen. Het geheim van onze veiligheid in tijden van tegenspoed is ten eerste: Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. Hij zegt dus niet: Ik weet waarín ik heb geloofd. Zijn veiligheid lag niet in een geloofswaarheid, maar in een persoon: de Here Jezus Christus. Het is niet voldoende om te geloven in een leerstelling. Leerstellingen zijn bedoeld om je naar een persoon te leiden, namelijk de persoon van de Redder, naar de Here Jezus. Kun jij dat ook zeggen: Ik weet in wie ik geloofd heb? De tweede kernzin is: Ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. De King James vertaling en ook de Herziene Statenvertaling gebruiken hier andere woorden, zij zeggen: hetgeen ik Hem heb toevertrouwd (HSV: mijn pand, bij Hem weggelegd). En in deze laatste vertaling vinden we het geheim van volledige, echte veiligheid: namelijk totale toewijding aan God en aan zijn wil. Als je je leven en alles wat je bent en ooit zult zijn, overgeeft in de handen van God, kun je er absoluut zeker van zijn dat God in staat is om datgene wat je aan Hem hebt toevertrouwd, te bewaken.

Gebed van de dag

Lieve Hemelse Vader, aan het eind van dit boek zeg ik samen met Paulus: Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd! Dank U Heer, dat ook mijn veiligheid niet ligt in theologie of in leerstellingen, en al helemaal niet in de dingen van deze wereld. Ik weet in wie ik geloofd heb, en aan wie ik mij voor dit leven en voor de eeuwigheid heb toevertrouwd: Jezus Christus, de Heer! Dank U Heer, voor totale veiligheid en zekerheid die ik mag vinden in U! Amen!

Gebed voor DPM wereldwijd

IRAN

Op dit moment zijn er maar twee audio-boeken in het Farsi beschikbaar: Zegen of vloek en Gods levende Woord (dagboek). Bid om Gods voorziening voor ons om audio-boeken te kunnen maken van al onze Farsi boeken, speciaal van het boek waarnaar het meest wordt gevraagd: De pijlers van het christelijk geloof.