Shop Doneer

De reinigende kracht van Christus' bloed

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 44

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.
(Efeziërs 5:25-27)

De reinigende kracht van Christus' bloed
Direct naast het Woord moeten we altijd dat andere belangrijke middel tot geestelijke reiniging plaatsen: Maar als we in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)
Hier spreekt Johannes over de reinigende kracht van Christus’ bloed, vergoten aan het kruis om ons van de zonde te verlossen.
Om ons een volledig beeld te vormen van Gods voorziening voor geestelijke reiniging, moeten we altijd deze belangrijke middelen tot geestelijke reiniging naast elkaar plaatsen - het bloed van Christus dat vloeide aan het kruis en het wassen met water door het Woord. Het werk van geen van beiden is compleet zonder dat van de ander. Christus verloste ons met Zijn bloed, opdat Hij ons zou kunnen reinigen en heiligen door Zijn Woord.
In 1 Johannes 5:6 verbindt Johannes zelf deze twee belangrijke werken van Christus heel nauw met elkaar. Wanneer hij spreekt over Christus, zegt hij: Hij is het Die kwam door water en bloed: ​Jezus, de ​Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.
Johannes verklaart hier dat Christus niet alleen de grote Leraar is, die kwam om de waarheid van God aan de mens te verklaren: Hij is ook de machtige Verlosser, die kwam om Zijn bloed te vergieten om de mensen van hun zonde te verlossen. In beide gevallen is het de Heilige Geest die getuigt van het werk van Christus - van de waarheid en het gezag van Zijn Woord, en van de verdiensten en de kracht van Zijn bloed.
Johannes leert ons daarom dat we deze twee belangrijke aspecten van Christus’ werk nooit mogen scheiden. We mogen nooit de Leraar van de Verlosser scheiden, noch de Verlosser van de Leraar.

Dank U Jezus, dat U mijn voortdurende Verlosser bent en dat Uw verlossingswerk continu doorgaat in mijn leven. Maar U heeft ook Uw eigen Geest in mij doen wonen, zodat ik in Hem een voortdurende innerlijke Leraar tot de Waarheid heb, zodat mijn geestelijke groei nooit stilstaat. Daarvoor ben ik U zo dankbaar! Amen.