Shop Doneer

De relatie met onze voorgangers

Leestijd: 2 min.
Er zijn drie specifieke relaties waarin we kunnen verwachten dat God tot ons spreekt. Deze relaties worden in het Nieuwe Testament aangemerkt als heel belangrijk - en zelfs als heilig. Het gaat om de relatie tussen echtgenoten, tussen ouders en hun kinderen, en de relatie tussen voorgangers (of oudsten*) en hun gemeenteleden. Laten we kijken wat de Bijbel over deze relaties te zeggen heeft. We zullen komende dagen naar deze drie relaties kijken, en we beginnen bij de laatste: voorgangers... Denk aan uw leiders, die het Woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. (Hebreeën 13:7) 'Denken aan' heeft de betekenis van respectvolle overweging. Oftewel: ,,Heb respect voor uw leiders, zij spreken Gods Woord tot u". Dus als God op een andere manier persoonlijk tot je spreekt, dan zou het belangrijk voor je moeten zijn dat jouw leiders, die 'Gods Woord tot je spreken', bevestigen wat God heeft gezegd. Ik zeg niet dat dit in alle gevallen altijd zo gebeurt, maar ik stel me het volgende voor: als ik hoor bij een gemeente waarin goddelijk leiderschap is en ik denk iets van God gehoord te hebben, en de leiders en oudsten van mijn gemeente zoeken de Heer, bidden erover en zeggen mij vervolgens: ,,We ervaren niet dat dit van God is", dan zou ik vervolgens uitermate voorzichtig zijn om toch datgene te doen waarvan ik denk dat God het heeft gezegd. Waarom? Omdat het normaal en juist is dat Gods volk Zijn stem (ook) verstaat via zijn leiders. Het volgende citaat uit Derek Prince' boek Gods Kerk herontdekt schetst echter ook de andere kant; hoe moet de houding zijn van leiders in hun advies? 'Wat doen we als mensen die onder onze autoriteit vallen het verkeerde pad op gaan (of: verkeerde beslissingen nemen)? Persoonlijk reageer ik dan door niet mijn mening aan hen op te dringen. Je kunt een tijdje met hen meebuigen door niet te laten merken hoe je erover denkt, maar daar bereik je weinig mee. In zulke situaties zegt iets in mij dat ik hen advies moet geven, maar dat ik me daarna terug moet trekken, om hen de gelegenheid te geven zelf tot conclusies te komen.' (uit: Gods Kerk herontdekt, p. 159**) Lees ook: Gal 4:18-22, waar Paulus zijn oprechte zorg uitspreekt over de gemeenteleden die hij leidt. Uit deze houding spreekt liefde en respect vanuit de leider, maar ook een toewijding aan de waarheid van Gods Woord en Zijn principes. Deze combinatie moet gemeenteleden het vertrouwen geven dat zij Bijbelse raad en advies kunnen vinden bij de leiders die God over hen heeft gesteld in de gemeente. (red.)


Heer, wilt U mij helpen op een volwassen, evenwichtige manier het advies te zoeken van leiders die U in mijn leven brengt. Help mij Uw stem te herkennen in hun liefde en advies. Bescherm mij voor verkeerde afhankelijkheid, maar ook voor een onafhankelijke houding die de sturing weghouden die U mij wilt geven door leiders in mijn leven. Amen.