Shop Doneer

De relatie met onze voorgangers

Leestijd: 2 min.

Er zijn drie specifieke relaties waarin we kunnen verwachten dat God tot ons spreekt. Deze relaties worden in het Nieuwe Testament aangemerkt als heel belangrijk - en zelfs als heilig. Het gaat om de relatie tussen voorgangers (of oudsten*) en hun gemeenteleden, tussen echtgenoten en tussen ouders en hun kinderen. Laten we kijken wat de Bijbel over deze relaties te zeggen heeft. We zullen de komende dagen naar deze drie relaties kijken, en we beginnen bij de laatste: voorgangers...

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. (Hebreeën 13:7)

'Denken aan' heeft de betekenis van respectvolle overweging. Oftewel: ,,Heb respect voor uw voorgangers, die het Woord van God tot u spreken". Dus als God persoonlijk tot u spreekt op een andere manier, dan zou het belangrijk voor u moeten zijn dat uw leiders, die 'het Woord van God tot u spreken', bevestigen wat God heeft gezegd. Ik zeg niet dat dit in alle gevallen altijd zo gebeurt, maar ik stel me het volgende voor: als ik hoorde tot een gemeente waarin goddelijk leiderschap was en ik zou denken iets van God gehoord te hebben, maar de leiders en oudsten van die gemeente zouden de Heer zoeken, erover bidden en mij vervolgens zeggen: ,,We ervaren niet dat dit van God is", dan zou ik uitermate voorzichtig zijn om toch datgene te doen waarvan ik dacht dat God het had gezegd. Waarom? Omdat het normaal en juist is dat Gods volk Zijn stem verstaat door Zijn leiders.

[Red.: Het volgende citaat uit Derek Prince' boek Gods Kerk herontdekt schetst echter ook de andere kant; hoe moet de houding zijn van leiders in hun advies? Wat doen we als mensen die onder onze autoriteit vallen het verkeerde pad op gaan (of: verkeerde beslissingen nemen)?]

Persoonlijk reageer ik dan door niet mijn mening aan hen op te dringen. Je kunt een tijdje met hen meebuigen door niet te laten merken hoe je erover denkt, maar daar bereik je weinig mee. In zulke situaties zegt iets in mij dat ik hen advies moet geven, maar dat ik me daarna terug moet trekken, om hen de gelegenheid te geven zelf tot conclusies te komen.**

[Red.: Uit deze houding spreekt liefde en respect vanuit de voorganger, maar ook een toewijding aan de waarheid van Gods Woord en Zijn principes. Deze combinatie moet gemeenteleden het vertrouwen geven dat zij Bijbelse raad en advies kunnen vinden bij de leiders die God over hen heeft gesteld in de gemeente.]

*/** In het boek Gods Kerk herontdekt legt Derek Prince uit wat de Bijbelse interpretatie is van het woord 'voorgangers', en dat deze op één lijn ligt met (of eigenlijk hetzelfde zijn als) oudsten. Ook gaat hij uitgebreid in op de vijfvoudige bediening en hun onderlinge samenhang in het toerusten van de Gemeente tot dienstbetoon.

Klik hier om dit boek te bekijken.

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij helpen op een volwassen, evenwichtige manier het advies te zoeken van leiders die U op mijn weg brengt. Help mij Uw stem te herkennen in hun liefde en advies. Bescherm mij voor verkeerde afhankelijkheid, maar ook voor een onafhankelijke houding die de sturing weghouden die U mij wilt geven door leiders in mijn leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

IRAN

Bid om een veilige en verstandige verspreiding van het audio boek Zegen of vloek, en bid dat God het machtig zal gebruiken. Dit onderwerp is buitengewoon belangrijk voor de Iranese samenleving, waar de mensen dagelijks vloeken onder ogen zien, en moeten weten hoe ze daarvan bevrijd kunnen worden.