sluit
Shop Doneer

De relatie tussen echtgenoten

Leestijd: 2 min.

De volgende relatie waarin we kunnen verwachten dat God tot ons spreekt, is de relatie tussen echtgenoten:

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook ​Christus​ Hoofd van de ​gemeente​ is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de ​gemeente​ aan ​Christus​ onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. (Efeziërs 5: 22-24)

Ook dit is een heilige relatie. God heeft in Zijn oneindige wijsheid beschikt dat de man het hoofd is van zijn vrouw. Hij is verantwoordelijk voor het zorgen voor zijn vrouw en voor haar geestelijke gesteldheid. Er zijn helaas veel mannen die deze verantwoordelijkheid niet aanvaarden. Desalniettemin is het een geestelijke opdracht voor vrouwen om zich aan haar man te onderwerpen. Het is erg gevaarlijk voor een getrouwde vrouw om te claimen dat ze Gods stem heeft verstaan en daar vervolgens naar handelt, als haar man het er niet mee eens is en geen toestemming en zegen eraan verleent. Ik ken een flink aantal gebeurtenissen waarin dit toch plaatsvond en het bracht bijna altijd een soort geestelijke ramp teweeg, omdat het tegengesteld is aan een goddelijke orde. De geest van een vrouw die zegt: ,,Het kan me niet schelen wat mijn echtgenoot zegt, ik ga het doen", is niet de houding van iemand die echt de stem van God heeft gehoord. Het is eerder een harde, rebelse houding en rebelse mensen verstaan de stem van God niet accuraat.

Overigens geldt het omgekeerde in zekere zin ook. Als we in vers 21 kijken van hetzelfde Bijbelgedeelte, dan staat daar de algemene oproep aan alle gelovigen: Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Ik geloof dat dit de blauwdruk is voor ieder huwelijk; man en vrouw onderwerpen zich aan elkaar in de vreze des Heren. We moeten verwachten dat God door onze echtgenoot of echtgenote tot ons spreekt. Daarom is samen bidden ook een van de krachtigste instrumenten die God aan echtgenoten gegeven heeft; wat is er mooier dan samen de Heer zoeken en ontdekken dat God de dingen die Hij tot je spreekt, bevestigt, aanvult of bijstuurt door je echtgenoot?

Gebed van de dag

Heer, vandaag wil ik bidden voor sterke, christelijke huwelijken die het luisteren naar U ook samen in de praktijk brengen. door de kracht van gebed aan te wenden in 'eenparigheid van Geest' (zie Mattheüs 18:19) te bidden voor hun gezin en Uw plan met hun leven. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SOEDAN

Een bediening die universiteitsstudenten bereikt, is begonnen Dereks materialen te gebruiken. Zij bieden ook theologisch onderwijs aan en hebben ons gevraagd les te geven uit Dereks De Pijlers. Bid om een krachtige impact door Dereks bijbelonderwijs.