Shop Doneer

De resultaten van Gods Woord in jouw leven

Leestijd: 3 min.
...zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter... (Jesaja 55:10b)

Gister lazen we in het eerste deel van Jesaja 55:10 dat Gods Woord komt als regen of sneeuw. Vervolgens lezen we Gods Woord twee verschillende dingen in ons zal uitwerken: zaad voor de anderen en brood voor onszelf. Brood hebben we nodig voor onze eigen kracht en gezondheid, maar wat minstens zo belangrijk is zaad om aan anderen te geven. Gods Woord zal beide in ons leven uitwerken: zaad en brood. Interessant hierbij is ook de volgorde; in de eerste plaats voorziet God ons van zaad om het leven van Gods Woord uit te delen aan anderen, en terwijl we daarmee bezig zijn, merken we dat ook onze eigen geest wordt gevoed.

En dan komen we in vers 12 bij het blijvende resultaat dat in ons leven zichtbaar zal worden. Dit gebeurt er wanneer we Gods Woord ontvangen en we Hem Zijn werk laten doen in ons hart en in onze gedachten:

Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. (Jesaja 55:12)

In de NBG en de NBV lezen we dit met iets andere en ook prachtige woorden:

Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. (NBG)
Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen. (NBV)

Wat een prachtige woorden! Wat belooft God ons hier allemaal?

  1. Ten eerste komt er overvloed van vreugde. Gods Woord maakt dat je kunt uittrekken; het stelt je in staat om elke moeilijke situatie, ieder problematisch verleden en elke bron van pijn achter je te laten en de blijdschap in je leven wordt hersteld. Let wel, er staat: jullie zullen uittrekken. Op basis van Gods Woord moet je zélf in geloof uitstappen.
  2. En dan zul je, ten tweede, in vrede huiswaarts keren; je zult thuiskomen bij God, zijn rust en vrede kennen in je diepste wezen.
  3. En ten derde, als hoogtepunt, zul je uitbundige en spontane lofprijs ervaren: de bergen en de heuvels zullen voor je uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat inderdaad geen enkele moeilijke situatie of ervaring bestand is tegen de genezende kracht van Uw Woord. Ik ontvang het herstel van blijdschap dat Uw heerlijke Woord in mijn leven bewerkt. Door uw woord besef ik: Heer, U bent mijn thuis, ik hoor bij U! En de hele schepping brengt U daarvoor eer!

Boeken over Gods plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.