Shop Doneer

De resultaten van Gods Woord

Leestijd: 2 min.
...en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter...
Vervolgens zegt God dat zijn Woord twee verschillende dingen in ons zal uitwerken: het voorziet in zaad voor de anderen en brood voor onszelf. Brood hebben we nodig voor onze eigen, persoonlijke kracht en gezondheid, maar wat minstens zo belangrijk is, is zaad om ook aan anderen te kunnen geven. Het Woord van God zal beide in ons leven uitwerken: zaad en brood. Interessant hierbij is ook de volgorde; in de eerste plaats voorziet God ons van zaad om het leven van Gods Woord uit te kunnen delen aan anderen, en terwijl we daarmee bezig zijn, merken we dat ook onze eigen geest wordt gevoed.
En vervolgens komen we bij het blijvende resultaat dat in ons leven zichtbaar wordt als we Gods Woord ontvangen en zijn werk laten doen in ons hart en onze gedachten.
Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. (NBG)
Een andere vertaling verwoordt het als volgt:
Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen.
(NBV)
Wat een prachtige woorden! Wat belooft God ons hier allemaal? Ten eerste komt er overvloed van vreugde. Gods Woord maakt dat je kunt uittrekken; het stelt je in staat om elke moeilijke situatie, ieder problematisch verleden en elke bron van pijn achter je te laten en de blijdschap in je leven wordt hersteld.
Let wel, er staat: jullie zullen uittrekken... Op basis van Gods Woord moet je zèlf in geloof uitstappen. En als je dat doet, dan zul je - dat is de tweede zegen - in vrede huiswaarts keren; je zult thuiskomen bij God, Zijn rust en vrede kennen in je diepste wezen.
En ten derde, als hoogtepunt, zul je uitbundige en spontane lofprijs ervaren: de bergen en de heuvels zullen voor je uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Oftewel, je zult de overvloed van vreugde kennen die te vinden is bij Gods aangezicht.

Dank U Vader, dat inderdaad geen enkele moeilijke situatie of ervaring bestand is tegen de genezende kracht van Uw Woord. Ik ontvang het herstel van blijdschap dat Uw heerlijke Woord in mijn leven bewerkt. Door uw woord besef ik: Heer, U bent mijn thuis, ik hoor bij U! U maakt mij de weg van het leven bekend en er is vreugde bij Uw aangezicht. Uw hele schepping brengt U daarvoor eer! Amen.